Lifestyle

ANAF dă ultimele informații. Iată tot ce trebuie să știți despre Declarația unică

ANAF dă ultimele informații. Iată tot ce trebuie să știți despre Declarația unică

Pe portalul instituției, la rubrica Asistență contribuabili / Servicii oferite contribuabililor, ANAF a publicat ultimele informații privind Declarația unică, Formularul 212.

Care este termenul de depunere a Declarației unice? Cine trebuie să o depună? Găsiți răspuns la aceste întrebări intrând pe portalul ANAF.

Care este termenul de depunere

Declaraţia unică se va depune în termen de 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți, “în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice”.

De asemenea, aceasta se va depune până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.

Cine trebuie să o depună până pe data de 25 mai a anului următor

Pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate, dar și pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat, declarația unică va fi depusă până pe 25 mai inclusiv a fiecărui an.

Nu în ultimul rând, Declarația unică, Formular 212 va fi depusă “până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal.

Pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private”. Dacă s-a încetat activitatea între părți, declarația va fi depusă în termen de 30 de zile de la data încetării activității.

Cine va depune declarația

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, declarația se completează și se depune de persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Dar și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, declarația va fi depusă și de profesioniști.

Întrucât salariul minim brut este de la 1 ianuarie 2023 de 3000 de lei brut, noul plafon pentru plata contribuțiilor sociale obligatorii a ajuns la 36.000 de lei pe an.