Actual Diverse

ANAF pune biciul pe români. Va extinde anchetele până la veniturile membrilor de familie ai contribuabilului vizat

ANAF pune biciul pe români. Va extinde anchetele până la veniturile membrilor de familie ai contribuabilului vizat
wikipedia.org

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să-și extindă semnificativ sursele de informare cu privire la veniturile independente obținute de persoanele fizice, pentru a crește numărul celor ce declară și achită impozitul pe venit. Această acțiune a ANAF se va desfășura în perioada 2023 – 2025, iar printre alte măsuri, instituția precizează că își va extinde analizele inclusiv la veniturile membrilor de familie ai contribuabilului vizat și că toate tranzacțiile derulate de acesta vor fi folosite pentru a face estimări în baza stilului de viață.

Cine este vizat

Menționăm că toate aceste chestiuni sunt detaliate în „Strategia de creștere a conformării voluntare în domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice în România 2023 – 2025″, document publicat recent de ANAF, în care este subliniat faptul că măsurile vizează nu salariații, ci persoanele care obțin venituri independente.

În acest context, ANAF explică: „Conformarea fiscală trebuie abordată printr-un nou management al riscurilor, eficient și orientat spre domeniile cu risc sporit de neconformare. Experiența practică a ANAF indică faptul că există segmente ale populației de contribuabili plătitori de impozit pe venit care au un grad relativ redus de conformare fiscală. Domeniile specifice identificate ca având riscuri mari de neconformare includ nedeclararea sau subdeclararea veniturilor obținute de către liber profesioniști, veniturile din chirii, precum și veniturile din investiții. (…) În cazul impozitului pe venit, este necesară colectarea de date suplimentare pentru a analiza integral amploarea și originile riscurilor de neconformare, permițând astfel elaborarea unor măsuri adecvate pentru reducerea riscurilor. În plus, o analiză mai avansată a datelor existente ar putea aduce noi beneficii viitoare”.

Extras din „Strategia de creștere a conformării voluntare în domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice în România 2023 – 2025”

Prin urmare, pentru a identifica mai bine persoanele fizice care își evită parțial sau total obligațiile declarative și de plată, ANAF, în principal, dorește:

1. Să își extindă colectarea datelor de la terți 

Astfel, datele adunate de la terți cu privire la comerțul electronic și alte venituri obținute prin platformele online (cum ar fi marketplace-urile) vor fi folosite pentru a verifica dacă persoanele fizice și-au îndeplinit obligația de înregistrare fiscală. Concret, autoritățile vor putea să analizeze punctual istoricul tranzacțiilor unei persoane anume (în acest context, fiind, probabil vorba despre  anumite raportări ce urmează să fie implementate în perioada următoare, precum raportarea trimiterilor de colete cu plata ramburs sau raportarea tranzacțiilor prin marketplace-uri).

De asemenea, se vor avea în vedere și noi tipuri de raportări, schimburi de informații și totul nu se limitează aici. Astfel:

  • periodic (anual, de exemplu), companiile care emit carduri de credit și carduri de debit trebuie să raporteze datele titularilor și volumul de tranzacții, iar intermediarii tranzacțiilor cu criptomonede trebuie să raporteze periodic aceste activități;
  • în privința registrelor imobiliare, registrelor auto, registrelor de acțiuni, trebuiesă se facă un schimb automat de informații cu ANAF,
  • trebuie să se facă transmiterea telefonică a sesizărilor de evaziune fiscală, cu garantarea anonimității pentru cei care le fac.
  • agenții imobiliari trebuie să raporteze contractele de închiriere sau platformele de închiriere să raporteze contractele de închiriere încheiate prin intermediul agenților imobiliari.

În cadrul strategiei anterior menționată este explicat faptul că toate aceste informații financiare, împreună cu cele care deja ajung la ANAF vor fi folosite pentru a obține o imagine de ansamblu asupra tranzacțiilor derulate într-un an de o persoană și a identifica riscurile fiscale.

„Valorificarea datelor privind soldurile conturilor bancare interne, soldurile conturilor din străinătate, volumul de tranzacții efectuate cu cardul de credit, achizițiile de acțiuni, imobiliare, autoturisme și tranzacțiile cu monedă electronică pentru a crea o imagine completă a volumului de tranzacții într-un anumit an și a identificării riscurilor de neconformare”, se arată în strategie.

2. Să stabilească baze de impozitare prin estimare pentru a impozita în baza stilului de viață

Potrivit „Strategiei de creștere a conformării voluntare în domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice în România 2023 – 2025″,  ANAF are în vedere  „dezvoltarea cadrului legal și procedural privind stabilirea venitului impozabil pe baza metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, inclusiv pe baza indicatorilor stilului de viață”. Pentru aceasta, personalul care face verificările va avea o formare profesională specială, potrivit ANAF.

În plus, inspectorii nu se vor rezuma doar la datele financiare ale persoanei fizice vizate de un control, ci își vor extinde verificările inclusiv la alți membri ai familiei pentru a identifica neconcordanțele.

Concret, unul dintre obiective este „extinderea capacității de analiză la întreaga familie a contribuabilului, inclusiv datele financiare și patrimoniale ale soțului/soției și ale copiilor”. Astfel, autoritățile vor putea să facă periodic comparații automate între veniturile estimate de ele și veniturile declarate de contribuabili.

Dar, cu toate acestea, strategia nu detaliază ce ar putea să însemne ideea de impozitare bazată pe stilul de viață. Prin urmare, la momentul actual, este greu de precizat ce schimbări ar putea aduce o asemenea abordare asupra regulilor din Codul fiscal.

3. Să optimizeze controalele și să înmulțească numărul de verificări 

În ceea ce privește partea de derulare a controalelor, ANAF scrie că verificările ar urma să fie optimizate în așa fel încât să se axeze în special pe contribuabilii cu risc ridicat, care au potențialul de a obține venituri mari. De asemenea, se vor stabili domeniile cu risc ridicat ce au prioritate și inspectorii care vor derula controalele vor avea parte de o pregătire specializată. Totodată, se dorește creșterea numărului de verificări documentare, scrie avocatnet.ro.