Social

Angajații vor avea mai multe drepturi! Schimbări în Codul Muncii

angajati, sursa foto capital
sursa foto arhiva companiei

Datorită unor ajustări recente aduse Codului Muncii, lucrătorii din România vor beneficia de mai multe drepturi, în comparație cu anul precedent. Totuși, Codul Muncii introduce ți obligații.

Conform noului Cod al Muncii din 2024, angajații se bucură acum de o serie de drepturi sporite. Acestea includ dreptul la remunerare pentru munca prestată, precum și la perioadele de repaus zilnic și săptămânal. În plus, li se acordă dreptul la concediu de odihnă anual, iar salariații beneficiază și de drepturile fundamentale ale egalității de șanse și tratament.

Mai multe drepturi pentru angajați

Începând cu acest an, modificările aduse Codului Muncii au extins semnificativ paleta de drepturi acordate angajaților, creând un cadru mai echitabil și protejând interesele lucrătorilor.

Mai precis, se introduc:

-Dreptul la demnitate în muncă;

-Dreptul la securitate și sănătate în muncă;

-Dreptul la acces la formarea profesională;

-Dreptul la informare și consultare;

-Dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

-Dreptul la protecție în caz de concediere;

-Dreptul la negociere colectivă și individuală;

-Dreptul de a participa la acțiuni colective;

-Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

-Dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile, dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin șase luni la același angajator, informează newsweek.ro

Obligațiile angajaților

În adăugire la prevederile privind drepturile, Codul Muncii din 2024 abordează și responsabilitățile salariaților, incluzând:

-obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

-obligația de a respecta disciplina muncii;

-obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;

-obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

-obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

-obligația de a respecta secretul de serviciu;

„Unul dintre drepturile cele mai importante, din punctul meu de vedere, se referă la protecția salariatului. Salariat care, în momentul în care ajunge în fața unui judecător, este destul de privilegiat.

Sigur că există și situații în care angajatorii își concediază pe bună dreptate salariații, și atunci și instanțele nu pot fi părtașe la o nedreptate.

Dar, de obicei, în momentul în care vine în fața judecătorului, angajatul este întotdeauna protejat, și este protejat pe bună dreptate, pentru că trebuie doar să vă închipuiți poziția de forță dintre o multinațională extrem de mare”, a spus avocatul Adrian Cuculis, la Antena3.