Actual Diverse

Cât te costă să cumperi un an de vechime pentru pensie

Cât te costă să cumperi un an de vechime pentru pensie
Arhiva infoactual.ro

Și în acest an, potrivit OUG 163/2020, românii care se apropie de vârsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpăra vechime.

Astfel, potrivit prevederilor actului normativ, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult șase ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.  Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare”.

Aceste prevederi se aplică și în cazul românilor din străinătate

Prin urmare, cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asiguraţi sau nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2023, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult șase ani anteriori lunii încheierii contractului.

Totodată, aceștia trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

Ce este un contract de asigurare socială

Trebuie cunoscut faptul că un contract de asigurare socială reprezintă asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă si se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Trebuie completată o declarație tip

Pentru încheierea contractului de asigurare socială, asiguratul va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii specifice în domeniu.

Pentru ce perioade se poate încheia un contract de asigurare socială

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Potrivit Codului Fiscal, venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie în anul 2023 este de 25 %.

Astfel, cum de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei, contribuția lunară la sistemul public de pensii crește de la 638 lei cât era în 2022, la 750 lei în 2023.

Prin urmare, în acest an, contribuția la sistemul public de pensii va fi de 9.000 de lei.

Care este, procedura pentru a încheia un contract de asigurare socială în București și ce documente sunt necesare

Înregistrarea unui contract de asigurare socială, se poate face personal sau prin mandatar, desemnat prin procura specială, la sediul Casei de Pensii a Municipiului București, potrivit acestei instituții.

Pentru aceasta sunt necesare următoarele documente:

  • Dosar carton cu șină;
  • Carte de identitate original + copie;
  • Formular deschidere contract în două exemplare;
  • Declarație protecție date;
  • Declarație pe propria răspundere.

Cetățenii cu domiciliul în alt stat pot face dovada identității persoanei și a cetățeniei cu pașaportul sau orice alt document emis de statul al căror cetățeni sunt, scrie stiripesurse.ro.