Actual Politică

Cătălin Predoiu dă startul selecţiei pentru ocuparea postului de procuror general al României şi procuror-şef al DNA

Cătălin Predoiu dă startul selecţiei pentru ocuparea postului de procuror general al României şi procuror-şef al DNA

Mărţişorul vine cu noi şefi la Parchetul General şi la DNA. Timp de două luni, Ministerul Justiţiei organizează selecţia pentru ocuparea postului de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţii care devin vacante începând cu 21 februarie 2023. Acestea sunt printre ultimele decizii importante pe care le va lua Klaus Iohannis în calitate de preşedinte.

Timp de două luni, Cătălin Predoiu face selecţie pentru ocuparea postului de procuror general al României şi procuror-şef al DNA

Ministerul Justiţiei, condus de Cătălin Predoiu organizează, la sediul său din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect.5, cod 050741, în perioada 27.12.2022 – 27.02.2023, selecţia procurorilor în vederea formulării către Preşedintele României a propunerilor de numire pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante de conducere din cadrul parchetelor: procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), funcţie vacantă începând cu data de 21.02.2023; procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă începând cu data de 21.02.2023, anunţă instituţia.

Selecţia se desfăşoară în condiţiile prevăzute de art. 144 – art. 147 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, condiţiile de participare, modul de desfăşurare a procedurii de selecţie şi criteriile de evaluare a interviului susţinut în cadrul selecţiei fiind cuprinse în prezentul anunţ.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, care trebuie să cuprindă precizarea funcţiei de conducere pentru care se depune candidatura, până la data de 06.02.2023, ora 12.00, la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5.

Condiţiile de participare la selecţie cele prevăzute de art.144 şi urm. Din Legea nr.303/2022.

”Pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător. Conform prevederilor art. 144 alin. (1) rap. la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie. Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, până la data de 1 ianuarie 2026, în calculul vechimilor prevăzute Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie”, precizează Ministerul Justiţiei.

Nu pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecţie procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege (art.144 alin.(2) din Legea nr.303/2022).

Conform art. 144 alin. (1)-(3) şi art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cererile de participare la selecţie ale procurorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, cuprinzând precizarea funcţiei de conducere pentru care se depune candidatura, vor fi însoţite de următoarele înscrisuri:

a) proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific ( recomandabil memory stick sau CD); recomandabil, proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăşi 10 pagini, planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;

b) declaraţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 (procurorii care candidează sunt obligaţi să dea, pe propria răspundere, o declaraţie din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii şi nici nu au colaborat cu acestea şi o declaraţie din care să rezulte că nu au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică şi comunică, în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea Ministerului Justiţiei, dacă procurorul a făcut parte din serviciile de informaţii sau a colaborat cu acestea);

c) dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime cerute de lege;

d) un curriculum vitae al procurorului, recomandabil conform modelului comun european prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern nr. 1021/2004;

e) un număr de minimum 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 5 ani;

f) ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;

g) orice alte înscrisuri relevante.

După verificarea participanţilor la selecţie sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 144 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2022 şi al depunerii înscrisurilor prevăzute la art. 145 alin. (3) din acelaşi act normativ, lista procurorilor participanţi la selecţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, până la data de 10.02.2023.

Interviul în faţa ministrului Justiţiei va avea loc în perioada 20.02.2023 – 23.02.2023

În perioada 20.02.2023 – 23.02.2023, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului justiţiei şi a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, un interviu constând în:

  1. susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează;
  2. verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului;
  3. evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 27.02.2022.

Propunerile motivate ale ministrului justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a CSM, la aceeaşi dată, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.