Actual Social

Ce trebuie să știe proprietarii care își închiriază locuințele. Noile reguli de la 1 ianuarie 2023

Ce trebuie să știe proprietarii care își închiriază locuințele. Noile reguli de la 1 ianuarie 2023
pixabay

Iată că numărătoarea inversă a început și noile reguli pentru proprietarii care își închiriază locuințele, altfel decât în scop turistic, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Ce trebuie să știe proprietarii care își închiriază locuințele. Noile reguli de la 1 ianuarie 2023

Actul normativ care prevede noi reguli pentru proprietarii care își închiriază locuințele este O.G. nr. 16/2022. Aici apare prevăzută în mod expres următoarea obligație: persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, trebuie să înregistreze contractul încheiat între părţi, precum şi modificările survenite ulterior, la ANAF.

Prin Ordinul 2031/2022 au fost completate prevederile anterioare (Ordinul nr. 114/2019). Astfel, pașii care trebuie urmați sunt următorii:

a) se completează procedura de înregistrare a contractelor cu noile prevederi legale;

b) se completează formularul „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” cu informații privind cuantumul chiriei lunare;

c) se aprobă formularul „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere”.

Termenul prevăzut pentru realizarea revederii legale. Pentru contractele de închiriere încheiate după data de 1 ianuarie 2023, proprietarii – persoane fizice – vor avea obligația înregistrării la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data încheierii.

Pentru contractele aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, proprietarii – persoane fizice – vor avea obligația înregistrării (dacă nu sunt deja înregistrate), în termen de 90 de zile.

Proprietarii – persoane juridice – pot opta pentru înregistrarea contractelor de închiriere, având la dispoziție Spaţiul Privat Virtual.

Pași concreți. Cererea de înregistrare, însoțită de copia contractului de închiriere, se depune de persoanele fizice direct la registratura organului fiscal, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță (SPV).

Atenție. Organul fiscal (ANAF) va notifica persoanele fizice care figurează în evidențe cu venituri din chirii și care nu și-au îndeplinit obligația de înregistrare a contractelor.