Social

Certificatul care te lasă fără pensie! Documentul trebuie depus de două ori pe an

Pilonul II de pensii sursa foto ziarul unirea
sursa foto arhiva companiei

Pensionarii care locuiesc în afara României sunt obligați să transmită semestrial, până cel târziu la data de 31 martie și respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, „certificatul de viață”.

Casa teritorială de pensii competentă emite și transmite acest certificat la adresa de domiciliu sau ședere permanentă a beneficiarului nerezident până la 31 decembrie sau 30 iunie. Beneficiarul nerezident poate transmite certificatul de viață și din proprie inițiativă, iar semnarea acestuia trebuie făcută în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau ședere permanentă. Modelul unic de certificat de viață este aprobat prin ordin al președintelui CNPP.

Ce prevede legea pensiilor

„(5) Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă.

(6) în vederea aplicării prevederilor alin. (5), casa teritorială de pensii competentă emite şi transmite, la adresa de domiciliu sau de şedere permanentă, după caz, până la data de 31 decembrie, respectiv 30 iunie, un exemplar al certificatului de viaţă, completat cu detaliile referitoare la beneficiarul nerezident.

(7) Certificatul de viaţă prevăzut la alin. (5) poate fi transmis de beneficiarul nerezident şi din propria iniţiativă.

(8) Beneficiarul nerezident are obligaţia de a semna certificatul de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt.

(9) Modelul unic de certificat de viaţă se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP”,prevede legea pensiilor, potrivit Antena3.