Actual

Cum se acordă bursele școlare. Ministerul Educației a definitivat metodologia

Situația burselor școlare, sursa foto infofinanciar

Ministerul Educației a anunțat că a trimis spre publicare în Monitorul Oficial metodologia cadru de acordare a burselor școlare. Documentul a introdus o serie de corecturi la modul cum se acordă bursele școlare în anul 2023-2024.

Metodologia cadru publicată în Monitorul Oficial stabilește cum se de acordă bursele școlare. Astfel, o primă prevedere stabilește cum se vor da bursele de merit. Potrivit Ministerului Educației, de acestea pot beneficia până la 30% dintre elevii din fiecare clasă. Documentul prevede însă și posibilitatea extinderii listei de beneficiari. Măsura a fost inclusă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50.

Metodologia cadru stabilește și condițiile de acordare a burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a. Astfel, acestea se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare.

Cum se acordă bursele școlare sociale

Regulamentul stabilit de Ministerul Educației mai stabilește și modalitate de acordare a burselor de merit pentru elevii de clasa a IX-a. Astfel, conform condițiilor, acestea se vor da pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional.

Metodologia publicată de Ministerul Educației stabilește că bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare. Bursele de merit se vor da și pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale.

Totodată, bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinți decedați. Condițiile prevăd că, în aceste cazuri, nu se va lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie, conform Antena3CNN.

Elevii s-au revoltat împotriva sistemului

La finalul lunii august, mai multe asociații de elevi au criticat condițiile de acordare a burselor. Principalul aspect criticat a fost criteriul de acordare a bursele de ajutor social. Acesta prevedea ca părinții elevilor beneficiari să aibă un venit net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. „Astfel, un copil ai cărui părinți câștigă amândoi salariul minim pe economie, are un venit prea mare pentru a beneficia de această bursă și a fi sprijinit de către stat”, se arată în documentul citat.

Un alt aspect criticat a fost cel al burselor de merit. Potrivit Consiliului Național al Elevilor (CNE): „La nivelul burselor de merit, este specificat faptul că vor primi burse maxim 30% din elevii dintr-o clasă. Spre deosebire de Legea învățamântului preuniversitar, unde numărul de elevi era de minim 30%. Având în vedere faptul că admiterea la liceu se realizează într-un mod ierarhic (ierarhiile fiind accentuate prin noua lege), raportarea la colegii de clasă nu are sens, aceștia fiind repartizați într-o clasă în mod ierarhic. Considerăm că propunerea ar avea sens strict în cazul învățământului gimnazial, unde elevii sunt repartizați în funcție de circumscripție.”