Actual

Datorii de 137.2 milioane de lei din industria de apărare au fost șterse de Guvern. Care sunt cele 10 companii care au benficiat

industrie

Întrucât „se impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unormăsuri urgente de redresare economico – financiară a operatorilor economici de interes strategic”, Guvernul României a decis prin intermediul unui proiect de OUG să șteargă datoriile a 10 companii din industria de apărare.

Cele 10 companii propuse pentru ştergerea datoriilor se încadrează în categoria principalilor furnizori de armament, muniţie şi material de război pentru forţele sistemului naţional de apărare!

Motivul principal pentru care se ia această decizie este legat de întărirea capacității de apărare a României prin luarea unor măsuri urgențe de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic, astfel încât Forțele Sistemului Național de Apărare să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esențiale și siguranței statului român, precum și pentru a-și onora obligațiile asumate în calitate de stat membru UE și NATO.

„Recentele evoluţii în plan geopolitic şi economic, respectiv apariţia unei zone de conflict în imediata vecinătate a României reclamă acţiuni concrete în vederea protejării intereselor naţionale, inclusiv prin acţiuni de asigurare a unor capacităţi de producţie şi/sau servicii pentru apărare, şi a unor capacităţi de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională în vederea satisfacerii necesarului FSNA de produse militare, sensibile şi strategice, precum şi a serviciilor de mentenanţă necesare”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Actul se referă la cele datorate până la 31 martie 2022!

Datoriile sunt: impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și cele accesorii. Astfel, proiectul de OUG propune ştergerea unor datorii de 137,2 milioane de lei „pentru a nu se ajunge în situaţia în care aceşti operatori economici să intre în stare de faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării, în timp real, a intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale”.

În Anexa proiectului de OUG, pe care o publicăm mai jos, sunt menţionate următoarele companii din industria de apărare:

1. Societatea Uzina Mecanică Bucureşti

2. Societatea Uzina Mecanica Plopeni

3. Societatea Uzina Automecanica Moreni

4. Societatea Metrom

5. Societatea Tohan

6. Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş

7. Societatea Pirochim Victoria

8. Societatea Uzina Mecanică Sadu

9. Societatea Carfil

10.Societatea Fabrica de Arme Cugir
Se propune menținerea unor capacități adecvate de producție militară care să permită, pe deoparte, un grad ridicat de autonomie în înzestrarea FSNA, iar pe de altă parte continuarea exporturilor în vederea amoritzării costurilor cercetării, retehnologizării și producției militare de uz propriu.