Actual Lifestyle

Din 2023, românii primesc 700 de lei de la stat. În ce condiții se acordă acest ajutor și care sunt actele necesare

Din 2023, românii primesc 700 de lei de la stat. În ce condiții se acordă acest ajutor și care sunt actele necesare
davidguerard-horloger.fr

Este în stadiu de proiect, dar mai mult ca sigur că va fi aprobat, în concordanță cu toate creșterile succesive ale ajutoarelor oferite de stat. Pașii pe care îi urmează proiectul dat sunt aceștia: Guvern, Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial, astfel încât să fie aplicat.

Se majorează ajutorul de deces în 2023 cu 700 de lei. În ce condiții se acordă acest ajutor și care sunt actele necesare. Document facsimil (cerere)

Potrivit unui proiect de lege aflat începând de marți, 6 decembrie 2022, în dezbatere, valoarea ajutorului de deces va fi stabilită la 6.789 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului și 3.395 de lei, în cazul unui membru de familie al asigurat sau al pensionar.

Prin urmare, valoarea ajutorului de deces urmează să crească cu aproape 700 de lei peste valoarea din momentul de față, respectiv 6.095 de lei.

Acte necesare. Potrivit Legii 263/2010, ajutorul de deces se acordă în baza unei cereri, la care se atașează în primul rând, certificatul de deces.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt următoarele:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);

certificat de deces (original şi copie);

act de identitate al solicitantului (original şi copie);

acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);

adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;

dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

Beneficiari. De acest ajutor beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi: soț supraviețuitor, copil, părinte, tutore sau curator. Legea mai prevede că în lipsa acestora, oricare altă persoană care face această dovada cheltuielilor poate beneficia de ajutorul de deces.

Mențiune. Ajutorul se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării. Acest ajutor poate fi solicitat chiar dacă persoana decedată nu figurează ca asigurat sau pensionar în evidențele autorităților. Doar că în acest caz, suma cuvenită va fi redusă la jumătate, potrivit aceluiași act normativ în vigoare.