Diverse

Elevi și studenți, descoperiți de Securitate când complotau împotriva Regimului Ceaușescu. Ce pregăteau pentru „o viață liberă”

Elevi și studenți, descoperiți de Securitate când complotau împotriva Regimului Ceaușescu. Ce pregăteau pentru „o viață liberă”

În arhivele CNSAS există documente ale Securității care demonstrează că liceenii și studenții generau probleme regimului, că exista o strategie de supraveghere bazată, în primul rând, pe informatori. Marile probleme pe care le creau generațiile anilor 60 și 70 erau legate de curentul Hippie (sau Hippy), de muzica Beatles, Jimi Handrix, Janis Joplin, de știrile și muzica difuzate de postul de radio ”Europa liberă”, de planurile tinerilor să fugă din țară sau ”să fugă în munți ca să ducă o viață liberă” sau de intențiile lor de a se organiza în ”grupuri dușmănoase”. Iar Securitatea veghea.

Elevi și studenți, descoperiți de Securitate când complotau împotriva Regimului Ceaușescu. Iată ce pregăteau!

În 19 iunie 1972, Direcția I a Securității, înglobată în Ministerul de Interne, întocmea un ”Documentar” cu privire la 34 de grupuri de tineri care s-au aflat în atenția Securității cu un an înainte și care au fost ”destrămate”. Interesant este că securiștii care au făcut anchetele nu i-au aruncat în pușcării pe elevii și studenții depistați.

Într-un fel sau altul i-au pedepsit, după cum reiese din documente. Se adaugă însă spaima anchetelor, pedepsele părinților și certurile cu ei, mult mai înspăimântați decât fiii sau fiicele lor.

Interesant este că, în rapoartele întocmite, securiștii consemnau și nemulțumirile tinerilor legate de îngrădirea unor libertăți, informații care ajungeau și la „cadrele superioare de partid și de stat”.

Elevii din Clubul „Regii liberi”, puși în „discuție publică”

La data de 8 noiembrie 1971 a fost interceptată o scrisoare adresată postului de radio ”Europa Liberă”, expediată de un anonim care afirma că face parte dintr-un club cu denumirea ”Clubul regilor liberi”.

Pe linie informativă se dețineau date din care rezulta că numitul ODAGIU MARINICĂ, elev la Liceul nr.1 din Brăila, ar face parte dintr-un club, împreună cu alți tineri în preocuparea cărora este și audierea postului de radio ”Europa Liberă”. În anturajul elevului ODAGIU MARINICĂ a fost identificat și autorul scrisorii de mai sus și anume APOSTOLESCU PUIU, elev la Liceul industrial din Brăila.

În luna iulie 1971, din inițiativa elevului APOSTOLESCU PUIU, numiții MARINICĂ, ODAGIU SERGIU, CUZA ALEXANDRU și MIRCEA EUGEN – toți elevi – s-au constituit într-un club. Ei și-au propus să confecționeze legitimații din lemn, pe care să fie gravate în limba engleză denumirea clubului, pseudonimul ales și cuvântul ”hypies”. Fiecare trebuind să-și confecționeze câte o bluză de culoare galbenă, pe care să aplice un ecuson cu inițialele clubului.

Scopul clubului ”Regii liberi” era de a audia în grup emisiunea postului de radio ”Europa Liberă”. După aceste audiții, ei făceau comentarii tendențioase. Sub influența crainicului CORNEL CHIRIAC, numitul APOSTOLESCU PUIU a trimis o scrisoare cu conținut dușmănos postului de radio ”Europa Liberă”, ca fiind din partea membrilor clubului.

Pentru a se preveni o activitate ostilă din partea acestor tineri, s-a luat măsura punerii în discuție publică a 6 persoane.

Elevi constituiți într-un grup ortodox, într-o tutungerie

La 11 februarie 1971, din inițiativa elevului ALECU JAN și cu sprijinul moral al lui HÎNCU NICOLAE, fost membru legionar, un grup de 10 elevi din clasele a X-XI-a a Liceului nr. 5 din Galați, au hotărât înființarea ”Asociației tinerilor români ortodoxi”.-

În prima ședință de constituire (ce a avut loc în debitul de tutun unitatea C.C.L. nr.68 din Galați, al cărui gestionar este HÎNCU NICOLAE), s-a hotărât întocmirea unui proiect de regulament privind constituirea ”Asociației”, denumirea ei, funcțiile fiecăruia, plata unei cotizații de 1 leu pe săptămînă, legitimații tip, sancțiuni pentru cei care se abăteau de la normele înscrise în regulament, pseudonime pentru fiecare membru al asociației, precum și hotărîrea ca săptămânal să se întrunească în ședințe de lucru, iar la două săptămîni să meargă la biserică pentru a participa la slujbele religioase.

Grupul a fost depistat pe baza unui raport făcut de un ofițer la 03 martie 1971, ca urmare a discuției avute cu tatăl elevului ALECU JAN.

”Grupuri cu caracter dușmănos”

În noiembrie 1971, mama unui elev de clasa a X-a, Sabin Palade, s-a dus la Miliția județului Cluj unde a reclamat că băiatul dispare de acasă și a prezentat o legitimație găsită în camera fiului ei.

”S-a stabilit că la data de 19 septembrie 1971, numitul Albu Remus, în vârstă de 18 ani, operator chimist la Fabrica de Medicamente ”Terapia” și elev în clasa a X-a, secția serală a Liceului nr 10 din Cluj, a inițiat constituirea unei grupări intitulată ”Victory Organization 1971”. Sub influența postului de radio ”Europa Liberă”, a unor cetățeni străini și a unui anturaj dubios, și-au exteriorizat nemulțumirea față de așa-zisa ”lipsa de libertăți” a tineretului din țara noastră, precum și dezacordul față de măsurile inițiate de partid pe plan educațional, considerînd că tineretul ”trebuie să lupte pentru libertăți nelimitate, bazate pe o democrație totală”.

ALBU REMUS a mai atras în ”organizație” pe fratele său ALBU ROMULUS, elev în clasa a IX-a, pe PALADE SABIN-CORNEL și pe Hodocchi MARIUS, electromecanic la P.T.T.R. elev în clasa a XI-a – secția fără frecvență a liceului ”Emil Racoviță”, fixînd responsabilități, plata unei cotizații, întocmirea de legitimații, insigne etc., precum și atragerea unui număr cât mai mare de membri din rîndul acelor tineri, studenți sau muncitori care aveau nemulțumiri asemănătoare. Membrii ”organizației urmau să asculte cu regularitate emisiunile postului de radio ”Europa Liberă”, iar pentru a obține anumite ”drepturi” și ”libertăți” preconizau să facă ”demonstrații de stradă”.

Considerăm că nu era necesară începerea urmăririi penale.

 Schimbarea regimului. Denunț făcut de un tată

n ziua de 16 martie 1971 s-a prezentat în fața organelor de securitate, cetățenul BOLDIȘOR AUREL din București, care a denunțat existența unei grupări de tineri din care făcea parte și fiul său –BOLDIȘOR NICOLAE.

Un număr de 10 elevi din diferite licee industriale şi şcoli profesionale din Bucureşti s-au constituit într-o organizație denumită ”Armata de eliberare revoluționară” care, după cum sperau, în mod ușuratic – își propuneau ca scop schimbarea regimului din țara noastră. Gruparea era divizată la rîndul ei în două: ”Oganizația Fema” și ”Comando –ul Garda Neagră” cu inițialele ”D.S.” – Diversiune – Sabotaj și ”S.S.” – care însemna Serviciul Secret. ”Comandantul” purta gradul de ”colonel”, ”adjunctul” ”lt.colonel”, iar ceilalți opt membri aveau ”grade” de la locotenent la sergent.-

La intrarea în ”organizație”, fiecare trebuia să presteze un ”jurământ” prin care se obliga să lupte pentru interesele ”organizațiilor secrete”, să colaboreze cu R.F. a Germaniei și să nu trădeze interesele grupului, fiind pasibil de ”pedeapsa capitală”. De asemenea, au stabilit să plătească o cotizație lunară de 50 lei.