Social

Este bine să știm: câte absenţe motivate de părinţi poate avea un elev într-un an şcolar

Este bine să știm: câte absenţe motivate de părinţi poate avea un elev într-un an şcolar
Foto: Gorjeanul

O întrebare la care ar dori să afle un răspuns fiecare părinte, bunic(ă), în parte. Oare câte zile poate lipsi copilul de la școală și absențele să-i fie motivate în catalog. La această întrebare vom răspunde în cele ce urmează.

Este bine să știm: câte absenţe motivate de părinţi poate avea un elev într-un an şcolar

Actul normativ denumit Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) 2022, art. 94 (5) este cel care reglementează norma absențelor anuale, pe care le poate avea un elev de școală, în România.

„În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”.

Prin urmare, elevii pot avea maximum 40 de absenţe justificate de părinţi pe parcursul anului şcolar. Nu pot avea mai mult de 20% din numărul orelor la o disciplină. Numărul maxim de absenţe motivate prin scutire de la părinţi a fost calculat în funcţie de noua structură pe module a anului şcolar 2022-2023. Scutirile realizate pe baza justificărilor părinţilor pot fi folosite în plus faţă de cele medicale.

Un calcul simplu atestă următarele:

Anul şcolar 2022-2023 are 36 de săptămâni. O materie precum Educaţia plastică are o oră pe săptămână, adică 36 de ore în întregul an şcolar. 20% din numărul de ore la această disciplină înseamnă că doar pentru șapte ore ar putea fi motivate absenţele prin scutirile scrise de părinţi.

Nu este obligatoriu ca cele șapte absenţe să fie în module diferite. Pot fi toate într-un singur modul. Așadar, pentru o disciplină precum Limba română, dacă elevii au patru ore pe săptămână, vor face 144 de ore pe an. Acest lucru înseamnă că au voie să înregistreze un număr maxim de 28 de absenţe justificate.