Actual Social

Fără autorizații pentru construcția bucătăriilor, toaletelor și garajelor. Când avem nevoie de acordul vecinilor

Fără autorizații pentru construcția bucătăriilor, toaletelor și garajelor. Când avem nevoie de acordul vecinilor
FOTO: arhiva evenimentul zilei

Veşti bune pentru românii din mediul rural. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aflat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării oferă o facilitate oamenilor de la sate. Aceştia nu mai au nevoie de autorizație de construcție pentru bucătării de vară, toaletele din fundul curţii și garaje, acestea putând fi ridicate pe baza unei simple notificări depuse la primărie.

Fără autorizații pentru construcția bucătăriilor, toaletelor și garajelor. Când avem nevoie de acordul vecinilor

Astfel, potrivit proiectului de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, elaborat de Ministerul Dezvoltării, va exista o serie de lucrări care se vor putea realiza fără autorizație de construcție, ci doar pe baza unei simple notificări adresate autorităților administrației publice locale.

Astfel, cetățenii vor putea să ridice clădiri sau construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale, cum sunt garajele, terasele acoperite, pergolele, bucătariile de vară, chioșcurile, piscinele, grupurile sanitare și altele asemenea, care nu depășesc 50 mp fiecare.

Tot pe bază de notificare, românii vor putea efectua lucrări de construire de împrejmuiri noi prin desființarea celor existente numai în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile, de înlocuire a acoperișului existent în aceeași formă sau prin reconfigurare și înălțare cu maxim 0,50 m și numai dacă înălțimea la streașină și coamă se încadrează în înălțimea maximum admisă prin regulamentul de urbanism aplicabil.

Se pot construit mansarde, fără autorizaţii, ci doar o notificare către primărie

Potrivit noului Cod de amenajare teritoriului, urbanismului și construcțiilor, fără a fi necesară autorizația de construcție se mai pot face lucrări de amenajare mansardă în poduri existente, inclusiv asigurarea circulațiilor verticale în locuințe unifamiliale, dacă nu se aduc modificări asupra volumetriei de ansamblu a clădirii și numai dacă nu sunt necesare măsuri de consolidare a clădirii.

Totodată, doar pe bază de notificare se mai pot realiza renovarea și extinderea bucătăriei, renovarea și extinderea băii, închiderea în mod unitar a logiilor și balcoanelor în apartamente locuințe colective.

Tot la categoria notificări a fost introdusă și construirea unei singure locuințe unifamiliale pentru folosința proprie, parter, fără subsol și arie desfășurată totală de maximum 150 mp în mediul rural, cu respectarea regulamentului de urbanism aplicabil în baza unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, cu respectarea specificului local, realizate în baza unor concursuri de soluții.

În ce privește extinderea unor încăperi aparținând clădirilor existente în  vederea amenajării de grupuri sanitare sau camere tehnice, aceasta este permisă pe baza unei notificări dacă suprafața este de maximum 25 mp sau are un procent de maximum 20% față de autorizația de construire existentă.

Avem nevoie de acordul vecinilor dacă construim, amenajăm sau desființăm construcţii

În cazul dezvoltatorilor imobiliari, dar și al persoanelor fizice, noul Cod prevede că solicitantul autorizației de construire are obligația să obțină acordul vecinului sau vecinilor în cazul în care pentru realizarea lucrărilor de construire/amenajare/desființare propuse sunt necesare măsuri de intervenție pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente identificate prin concluziile expertizei tehnice sau a raportului de expertiză tehnică preliminară privind influența asupra vecinătăților, după caz.

Acordul vecinilor se va exprima prin act încheiat în formă autentică, iar aceștia au dreptul de a refuza în mod justificat emiterea acordului.

Refuzul se consideră justificat atunci când realizarea lucrărilor de construire este contrară legii precum și atunci când executarea lucrărilor de construire afectează imobilul vecinului, fără a fi propuse soluții adecvate de remediere a situației cauzate imobilului vecinului.