Actual

Guvernul majorează salariile pentru acești angajați! Pot primi și 8.682 de lei pe lună

Salariile bugetarilor, majorări salariale noiembrie bugetarii Sursa foto: romaniatv.net
Sursa foto: romaniatv.net

În ședința de vineri, Guvernul condus de Marcel Ciolacu va adopta un proiect de act normativ care vizează creșterea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere și didactice auxiliare de conducere.

Guvernul condus de Ciolacu va adopta un proiect de act normativ care prevede majorarea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere din grădinițe, școli și licee. Această măsură se va aplica directorilor, adjuncților, contabililor și secretarilor care ocupă astfel de funcții în unitățile de învățământ preuniversitar de gradul I și II și care au nivelul de studii S/M.

Grila salariilor

Conform proiectului de HG, grila salariilor va arăta în felul următor:

– Director: minim 7.800 lei și maxim 8.682 lei

– Director adjunct: minim 7.800 lei și maxim 8.400 lei

– Contabil-șef: minim 5.300 lei și maxim 7.529 lei

– Secretar șef: minim 5.300 lei și maxim 7.529 lei

Hotărârea de Guvern se referă la majorarea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere și didactice auxiliare de conducere dintr-o serie de instituții de învățământ. Acestea includ grădinițe, școli primare, școli gimnaziale, colegii, licee, centre școlare, școli postliceale și profesionale, palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, cluburi sportive școlare cu personalitate juridică, cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și centre școlare pentru educație incluzivă.

Agenția Națională pentru Sport

Vineri, Guvernul se va reuni în ședință, iar pe ordinea de zi se regăsește și un proiect de hotărâre referitor la organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției Naționale pentru Sport. Potrivit acestui proiect, Agenția Națională pentru Sport va fi o instituție publică, cu personalitate juridică, care va fi subordonată Guvernului și va fi coordonată de către prim-ministru. Finanțarea Agenției va proveni din bugetul de stat, prin intermediul bugetului Secretariatului General al Guvernului.

„Agenţia are rol de sinteză şi coordonare a aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul sportului. În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Agenţia exercită următoarele atribuţii principale: asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sportului, fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniul sportului, iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniul sportului, asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului, în scopul desfăşurării activităţii aferente în domeniului sportului, în condiţiile legii”, se arată în actul normativ, potrivit RomâniaTV.

Conform proiectului de hotărâre, instituția Agenției Naționale pentru Sport va fi condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de doi vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, care vor fi numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului.