Actual Economic

În primul trimestru al anului 2022, pensia medie lunară a crescut, iar numărul pensionarilor a înregistrat o scădere dramatică

În primul trimestru al anului 2022, pensia medie lunară a crescut, iar numărul pensionarilor a înregistrat o scădere dramatică
FOTO: evenimentul zilei

În timp ce pensia medie lunară a fost în creştere cu 9,9% faţă de trimestrul precedent, numărul pensionarilor în aceeaşi perioadă a scăzut cu 34.000 persoane, conform Institutului Naţional de Statistică.

În trimestrul I 2022, numărul mediu de pensionari a fost de 5.024.000 persoane, în scădere cu 34.000 persoane faţă de trimestrul precedent.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.617.000 persoane, în scădere cu 26.000 persoane faṭă de trimestrul precedent, iar pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1.846 lei, în creṣtere cu 9,9% faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.772 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 54,4% (comparativ cu 50,9% în trimestrul precedent); indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 106%”, arată datele INS.

În trimestrul I, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 75.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 48.000 persoane. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 11,9% , respectiv cu 11%.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,3%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţi lor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în judeṭele Giurgiu ṣi Vaslui.