Social

Indemnizație de 40 de euro pe zi! Cine beneficiază

mii de euro lunar Sursa foto replicaonline
sursa foto: arhiva companiei

Parlamentul a aprobat o inițiativă legislativă care vizează acordarea unei indemnizații de hrană în valoare de 40 de euro pe zi. Banii sunt destinați șoferilor români de TIR afectați de întârzierea aderării la Spațiul Schengen. Această sumă se traduce în echivalentul a 200 de lei pe zi. Propunerea a fost adoptată în urma unor dezbateri intense și a primit aprobarea necesară din punct de vedere legislativ.

Scopul principal al acestei legi este de a compensa consecințele negative asupra activității de transport cauzate de întârzierea aderării la Spațiul Schengen. În plus, inițiativa legislativă propune și modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru a putea implementa eficient această măsură și a asigura un cadru legal adecvat pentru acordarea indemnizației respective.

„Lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, beneficiază, pe lângă prestaţiile suplimentare acordate conform Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, de o indemnizaţie de hrană acordată de angajator pentru salariaţii proprii, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, pentru a compensa efectele negative asupra activităţii economice a sectorului de transporturi generate de întârzierea aderării la Spaţiul Schengen. Indemnizaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se acordă în limita a echivalentului în lei a 40 euro/zi şi este deductibilă fiscal, în condiţiile legii”, prevede legea.

Îndemnizație de 40 de euro pe zi

Există sume care beneficiază de un tratament fiscal avantajos, fiind exceptate de la impozitare, cu condiția respectării anumitor limite precise:

În cazul personalului autorităților și instituțiilor publice din țară, indemnizația poate fi de până la 2,5 ori mai mare decât nivelul legal stabilit. Această indemnizație nu poate depăși echivalentul a 4 salarii de bază corespunzătoare funcției ocupate.

Pentru personalul român trimis în străinătate pentru misiuni temporare, indemnizația poate fi de până la 2,5 ori mai mare decât nivelul legal stabilit pentru diurnă. Limita superioară este tot de 4 salarii de bază corespunzătoare funcției ocupate.

Plafonul pentru cele patru salarii de bază este calculat în funcție de numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. Acesta se ajustează proporțional cu numărul de zile petrecute în altă localitate în scopul desfășurării activității.

Indemnizațiile și alte compensații similare, cu excepția celor pentru transport și cazare în timpul deplasării în altă localitate, sunt acordate de administratorii desemnați conform statutului societății, contractului de administrare/mandat sau de către managerii desemnați în baza contractului de management, în conformitate cu legislația în vigoare. Aceste compensații sunt impozitate doar în cazul în care depășesc plafonul neimpozabil stabilit conform regulilor menționate mai sus, conform informațiilor furnizate de RTV.