Lifestyle

Întreg Sfântul Munte face priveghere pentru combaterea pandemiei, vineri, 27 martie, ora 21. Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului

Întreg Sfântul Munte face priveghere pentru combaterea pandemiei, vineri, 27 martie, ora 21.00. Monahii Muntelui Athos se roagă permanent pentru lumea întreagă și fac rugăciuni speciale pentru încetarea noii epidemii.

În mod special, în ședința Sfintei Chinotite din 12 martie 2020, ca o măsură duhovnicească de combatere a coronavirusului, s-a decis ca în Sâmbăta Săptămânii a IV-a din Postul Mare în tot Sfântul Munte și în Biserica Protaton din Karyes să se facă o priveghere specială unde se va cere sprijinul și mijlocirea Maicii Domnului, protectoarea Sfântului Munte și Sfântului Haralambie, grabnic ajutător în epidemii, cunoscut fiind ca „izbăvitor de ciumă și foamete”.

După rânduiala locului, privegherea începe din seara zile precedente, adică vineri, 27 martie 2020, începând cu ora 21.00.

Mai mulți părinți athoniți au îndemnat prin mesaje care s-au viralizat pe social media ca și mănăstirile din România să se alăture făcând priveghere, de asemenea, și credincioșii să se alăture Muntelui Athos făcând Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului și al Sfântului Haralambie.

Nădăjduim să trecem repede și cu bine peste această perioadă de încercare. Doamne, ajută!

 

Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Bunei Vestiri
Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul Lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-I strigăm: Bucură-Te, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine!

Condac 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi; şi, ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, să strigăm Ţie: Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Icos 1

Îngerul întâistătător din Cer a fost trimis să-I zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-Te! Şi împreună cu glasul lui cel netrupesc văzându-Te întrupat, Doamne, s-a spăimântat şi I-a stat înainte zicând:
Bucură-Te, Cea prin care răsare bucuria!
Bucură-Te, Cea prin care piere blestemul!
Bucură-Te, chemare a lui Adam cel căzut!
Bucură-Te, izbăvire a lacrimilor Evei!
Bucură-Te, că eşti scaun Împăratului!
Bucură-Te, că-L porţi pe Cel ce pe toate le poartă!
Bucură-Te, stea care arăţi Soarele!
Bucură-Te, pântece al Dumnezeieştii întrupări!
Bucură-Te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gândurile omeneşti!
Bucură-Te, adâncime, care nu te poţi lesne vedea cu ochii îngereşti!
Bucură-Te, Cea prin care se înnoieşte făptura!
Bucură-Te, Cea prin care Prunc Se face Făcătorul!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 2

Ştiindu-Se pe Sine sfântă întru curăţie, Fecioara a zis lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit de sufletul Meu; că naştere cu zămislire fără sămânţă, cum Îmi spui? Şi a strigat: Aliluia!

Icos 2

Înţelesul cel greu de pătruns căutând Fecioara să-L înţeleagă, a strigat către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putinţă să se nască fiu, spune-Mi? Iar el, cu frică, a zis către Ea:
Bucură-Te, tăinuitoare a sfatului cel nespus!
Bucură-Te, încredinţare a celor ce au trebuinţă de tăcere!
Bucură-Te, începătură a minunilor Lui Hristos!
Bucură-Te, cap al poruncilor Lui!
Bucură-Te, scară a Cerului, pe care S-a pogorât Dumnezeu!
Bucură-Te, pod, Care îi treci la Cer pe cei de pe Pământ!
Bucură-Te, minune, Care de Îngeri eşti mult slăvită!
Bucură-Te, că eşti rană de mult plâns a diavolilor!
Bucură-Te, că ai născut Lumina cea Neapusă!
Bucură-Te, că n-ai învăţat pe nici unul în ce chip a fost!
Bucură-Te, Ceea ce covârşeşti mintea celor înţelepţi!
Bucură-Te, Ceea ce luminezi gândurile celor credincioşi!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 3

Puterea Celui de Sus a umbrit-O atunci, spre zămislire, pe Cea care nu ştia de nuntă; şi pântecele Ei cel cu bună roadă, ca pe o ţarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire când cântă: Aliluia!

Icos 3

Primind Fecioara în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta. Pruncul aceleia, îndată cunoscând închinarea Ei s-a bucurat şi, cu săltări în pântece, ca şi cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-Te, viţă a mlădiţei neveştejite!
Bucură-Te, câştigare a Rodului Cel fără de moarte!
Bucură-Te, că ai lucrat pe Lucrătorul Cel Iubitor de oameni!
Bucură-Te, că ai născut pe Săditorul vieţii noastre!
Bucură-Te, brazdă, care ai crescut înmulţirea milelor!
Bucură-Te, masă, care porţi îndestularea milostivirilor!
Bucură-Te, că înfloreşti Raiul desfătării!
Bucură-Te, că găteşti adăpostire sufletelor!
Bucură-Te, tămâie a rugăciunii celei primite!
Bucură-Te, curăţie a toată lumea!
Bucură-Te, Voire bună a Lui Dumnezeu către noi, cei muritori!
Bucură-Te, îndrăznire a celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 4
Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, înţeleptul Iosif s-a tulburat uitându-se la Tine, Cea neamestecată cu nunta, gândind că eşti furată de nuntă, Tu, Ceea ce eşti fără de prihană; iar când a cunoscut că zămislirea Ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia!

Icos 4

Păstorii i-au auzit pe Îngeri lăudând venirea trupească a Lui Hristos şi, alergând spre Acesta ca spre un Păstor, L-au văzut ca pe un Miel fără prihană în braţele Mariei, pe care lăudând-O au zis:
Bucură-Te, Maică a Mielului şi a Păstorului!
Bucură-Te, staul al oilor cuvântătoare!
Bucură-Te, că eşti muncire pentru vrăjmaşii cei nevăzuţi!
Bucură-Te, că deschizi uşile Raiului!
Bucură-Te, că cele cereşti se bucură cu cele pământeşti!
Bucură-Te, că cele pământeşti dănţuiesc împreună cu cele cereşti!
Bucură-Te, gură a Apostolilor, cea fără de tăcere!
Bucură-Te, îndrăznire nebiruită a purtătorilor de chinuri!
Bucură-Te, că eşti temeiul cel tare al credinţei!
Bucură-Te, că eşti cunoştinţa cea luminoasă a Harului!
Bucură-Te, Cea prin care s-a golit iadul!
Bucură-Te, Cea prin care noi ne-am îmbrăcat cu slavă!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 5

Steaua cu Dumnezeiască mergere văzând-o magii, au mers pe urma luminii Ei şi ca pe o făclie ţinând-o, cu ea Îl căutau pe Împăratul Cel Tare şi ajungând la Cel neajuns s-au bucurat şi au cântat: Aliluia!

Icos 5

Au văzut pruncii haldeilor în braţele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mâna Sa şi, cunoscându-L a le fi Stăpân, deşi luase luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri a-I sluji Lui, şi a-I cânta Celei Binecuvântate:
Bucură-Te, Maică a Stelei celei neapuse!
Bucură-Te, rază a zilei celei de taină!
Bucură-Te, că ai stins cuptorul înşelăciunii!
Bucură-Te, că îi luminezi pe tăinuitorii Treimii!
Bucură-Te, că l-ai zvârlit din putere pe tiranul cel fără de omenie!
Bucură-Te, că L-ai arătat pe Domnul Hristos, Iubitorul de oameni!
Bucură-Te, că ne-ai izbăvit din slujirea idolească!
Bucură-Te, că ne curăţeşti de cele întinate!
Bucură-Te, că ai stins închinarea la foc!
Bucură-Te, că ne-ai potolit de văpaia chinurilor!
Bucură-Te, Îndreptătoare a înţelepciunii celor credincioşi!
Bucură-Te, veselie a tuturor neamurilor!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 6

Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, împlinind proorocia Ta, şi tuturor mărturisindu-Te pe Tine, Hristoase, l-au lăsat pe împăratul Irod ca pe un mincinos, care nu ştia să cânte: Aliluia!
Icos 6

Strălucind în Egipt Tu, Lumina Adevărului, ai izgonit întunericul minciunii; că idolii lui nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut; iar cei ce au scăpat de ei Îi cântau Născătoarei de Dumnezeu:
Bucură-Te, îndreptare a oamenilor!
Bucură-Te, cădere a diavolilor!
Bucură-Te, că ai zdrobit stăpânia înşelăciunii!
Bucură-Te, că ai vădit înşelăciunea idolească!
Bucură-Te, mare, care ai înecat pe netrupescul faraon!
Bucură-Te, piatră, care i-ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă!
Bucură-Te, stâlp de foc, care-i povăţuieşti pe cei din întuneric!
Bucură-Te, acoperământ al lumii, cel mai lat decât norul!
Bucură-Te, hrană şi cupă cu mană!
Bucură-Te, slujitoare a desfătării celei sfinte!
Bucură-Te, pământ al făgăduinţei!
Bucură-Te, izvorâtoare de miere şi lapte!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 7

Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înşelător, Te-ai dat lui ca un Prunc, Iisuse, dar el Te-a cunoscut şi ca Dumnezeu Desăvârşit; şi mirându-se de înţelepciunea Ta cea nespusă a cântat: Aliluia!

Icos 7

Arătat-a făptură nouă arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuţi de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânţă şi păzindu-l întreg precum a fost; ca, văzând minunea, să O lăudăm pe Dânsa zicând:
Bucură-Te, floare a nestricăciunii!
Bucură-Te, cunună a înfrânării!
Bucură-Te, că ai strălucit chipul învierii!
Bucură-Te, că ai arătat viaţă îngerească!
Bucură-Te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii!
Bucură-Te, copac înfrunzit cu bună umbră, sub care mulţi se adumbresc!
Bucură-Te, că L-ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciţi!
Bucură-Te, că L-ai născut pe Mântuitorul celor robiţi!
Bucură-Te, îmblânzire a Dreptului Judecător!
Bucură-Te, iertare a multor greşiţi!
Bucură-Te, haină a celor goi de îndrăzneală!
Bucură-Te, dragoste, care biruieşti toată dorirea!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 8

Văzând naştere străină să ne înstrăinăm de lume mutându-ne mintea la Cer, că pentru aceasta Dumnezeul Cel Preaînalt S-a arătat pe Pământ ca Om plecat, vrând să-i ridice la înălţime pe cei ce-I cântă: Aliluia!

Icos 8

Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de Sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul Cel Necuprins! Că Pogorâre Dumnezeiască a fost şi nu mutare din loc, ci naştere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, Care aude:
Bucură-Te, încăpere a Lui Dumnezeu Cel Neîncăput!
Bucură-Te, uşă a tainei celei de cinste!
Bucură-Te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioşi!
Bucură-Te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioşi!
Bucură-Te, purtătoare Preasfântă a Celui ce este pe Heruvimi!
Bucură-Te, sălaş preaslăvit al Celui ce este pe Serafimi!
Bucură-Te, Cea care ai adunat cele potrivnice întru una!
Bucură-Te, Cea care ai împreunat fecioria şi naşterea!
Bucură-Te, Cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii!
Bucură-Te, Cea prin care s-a deschis Raiul!
Bucură-Te, cheie a Împărăţiei Lui Hristos!
Bucură-Te, nădejde a bunătăţilor veşnice!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 9

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale! Pe Cel neapropiat ca Dumnezeu, L-a văzut Om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi şi auzind de la toţi: Aliluia!

Icos 9

Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, că-Ţi stau înainte ca nişte peşti fără de glas, care nu se pricep să spună în ce chip şi Fecioară ai rămas şi ai putut naşte. Iar noi, de o taină ca aceasta minunându-ne, cu credinţă cântăm:
Bucură-Te, sălaş al înţelepciunii Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, comoară a rânduielii Lui!
Bucură-Te, că pe filozofi îi arăţi neînţelepţi!
Bucură-Te, că i-ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi necuvântători!
Bucură-Te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliţi!
Bucură-Te, că s-au veştejit făcătorii de basme!
Bucură-Te, că ai rupt vorbele cele încâlcite ale atenienilor!
Bucură-Te, că ai umplut mrejele pescarilor!
Bucură-Te, că ne-ai ridicat din adâncul necunoştinţei!
Bucură-Te, că pe mulţi i-ai luminat la minte!
Bucură-Te, corabie a celor care vor să se mântuiască!
Bucură-Te, liman al celor care umblă cu corăbiile acestei vieţi!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 10

Vrând Împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la Ea a venit aşa cum I se făgăduise, şi Păstor fiind, ca un Dumnezeu S-a arătat pentru noi Om ca noi; căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!

Icos 10

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, zid eşti f/ecioarelor şi tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului şi al Pământului Te-a gătit, Preacurată, sălăşluindu-Se în pântecele Tău şi învăţându-i pe toţi să-Ţi cânte:
Bucură-Te, turn al fecioriei!
Bucură-Te, uşă a mântuirii!
Bucură-Te, începătoare a prefacerii celei pline de înţeles!
Bucură-Te, dătătoare a darului Dumnezeiesc!
Bucură-Te, că Tu i-ai înnoit pe cei zămisliţi întru ruşine!
Bucură-Te, că Tu i-ai învăţat pe cei lipsiţi de minte!
Bucură-Te, că l-ai stricat pe stricătorul gândurilor!
Bucură-Te, că L-ai născut pe Semănătorul curăţiei!
Bucură-Te, cămară a nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, că i-ai împreunat cu Domnul pe cei credincioşi!
Bucură-Te, că între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc!
Bucură-Te, cămara cea împodobită a sufletelor Sfinţilor!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 11

Împărate Sfinte, de Ţi-am aduce cântări şi psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruieşte toată cântarea care se îndreaptă către mulţimea milelor Tale, pe care le-ai dat celor ce-Ţi cântă Ţie: Aliluia!

Icos 11

Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt în întuneric, O vedem pe Preasfânta Fecioară; că aprinzând în Sine Focul cel Netrupesc, pe toţi îi călăuzeşte spre cunoştinţa cea Dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza Ei şi Se cinsteşte cu chemarea acestea:
Bucură-Te, rază a Soarelui cel înţelegător!
Bucură-Te, rază a Luminii celei neapuse!
Bucură-Te, fulger, care luminezi sufletele!
Bucură-Te, că îi îngrozeşti pe vrăjmaşi ca un tunet!
Bucură-Te, că dintru Tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină!
Bucură-Te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe!
Bucură-Te, că ne-ai arătat chipul cristelniţei!
Bucură-Te, Cea care curăţeşti urmele păcatului!
Bucură-Te, baie, care speli conştiinţa!
Bucură-Te, cupă, care dai gust bucuriei!
Bucură-Te, adiere a mirosului cel bun al Lui Hristos!
Bucură-Te, viaţă a veseliei celei de taină!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 12

Vrând să dea Har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datoriilor omeneşti a venit singur la cei care se depărtaseră de Harul Lui şi, rupând zapisul, aude de la toţi: Aliluia!

Icos 12

Cântând naşterea Ta, Te lăudăm toţi, ca pe o Biserică însufleţită, Născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele Tău, Domnul, Care ţine toate cu mâna, a sfinţit, a slăvit şi i-a învăţat pe toţi să-Ţi cânte:
Bucură-Te, locaş al Lui Dumnezeu-Cuvântul!
Bucură-Te, Sfântă, Care eşti mai mare decât Sfinţii!
Bucură-Te, chivot poleit cu Duhul!
Bucură-Te, comoară a vieţii cea neîmpuţinată!
Bucură-Te, coroana cea scumpă a împăraţilor credincioşi!
Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor cuvioşi!
Bucură-Te, stâlp neclintit al Bisericii!
Bucură-Te, zid nebiruit al Împărăţiei!
Bucură-Te, Cea prin care se înalţă biruinţele!
Bucură-Te, Cea prin care cad vrăjmaşii!
Bucură-Te, tămăduire a trupului meu!
Bucură-Te, izbăvire a sufletului meu!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi Icos 1 şi Condac 1)

O, Maică Prealăudată, Care L-ai născut pe Cuvântul, Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primind acest dar, izbăveşte-i de toată ispita şi scoate-i din chinul ce va fi să fie pe toţi cei ce-Ţi cântă: Aliluia!

Icos 1

Îngerul întâistătător din Cer a fost trimis să-I zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-Te! Şi împreună cu glasul lui cel netrupesc văzându-Te întrupat, Doamne, s-a spăimântat şi I-a stat înainte zicând:
Bucură-Te, Cea prin care răsare bucuria!
Bucură-Te, Cea prin care piere blestemul!
Bucură-Te, chemare a lui Adam cel căzut!
Bucură-Te, izbăvire a lacrimilor Evei!
Bucură-Te, că eşti scaun Împăratului!
Bucură-Te, că-L porţi pe Cel ce pe toate le poartă!
Bucură-Te, stea care arăţi Soarele!
Bucură-Te, pântece al Dumnezeieştii întrupări!
Bucură-Te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gândurile omeneşti!
Bucură-Te, adâncime, care nu te poţi lesne vedea cu ochii îngereşti!
Bucură-Te, Cea prin care se înnoieşte făptura!
Bucură-Te, Cea prin care Prunc Se face Făcătorul!
Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Condac 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi; şi, ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, să strigăm Ţie: Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preacurată Doamnă şi Stăpână, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Care poţi face tot binele, primeşte de la noi, păcătoşii robii Tăi, aceste daruri care se cuvin numai Ţie, Cea aleasă din toate neamurile, Care Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti; că pentru Tine a fost cu noi Domnul Puterilor. Prin Tine L-am cunoscut pe Fiul Lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Lui Trup şi de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceea Fericită eşti între toate neamurile, Cea de Dumnezeu Fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Fecioară întru tot cântată, nu înceta a Te ruga pentru noi, păcătoşii robii Tăi, ca să ne izbăvim de tot sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului! Până la sfârşit, cu rugăciunile Tale, păzeşte-ne pe noi neosândiţi; ca întru ocrotirea Ta şi cu ajutorul Tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune, pentru toate să-I înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum în vecii vecilor! Amin!