Social

Ministerul Economiei introduce o nouă schemă de sprijin financiar pentru IMM-uri! Despre ce este vorba

Voucherul medical, sursa foto ct100
sursa ct100

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat recent o schemă de ajutor de minimis destinată IMM-urilor (Întreprinderilor Mici și Mijlocii) care investesc în dezvoltarea infrastructurii din stațiunile balneoclimaterice din România.

Conform unui ordin oficial publicat în Monitorul Oficial pe 17 august, această schemă prevede acordarea de finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru acești investitori.

Acest ajutor financiar vizează acoperirea a până la 50% din costurile totale ale proiectului de investiții, iar investitorii trebuie să contribuie cu restul necesar din surse proprii. Programul este pe termen lung și pentru anul 2023 alocă un buget de 15 milioane de lei pentru beneficiari.

Proiectele care pot beneficia de acest sprijin includ:

– Extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică care oferă servicii de cazare, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv rețelele de captare și transport al factorilor naturali de cură (cum ar fi apele minerale terapeutice, nămolurile terapeutice și gazele terapeutice, care sunt recunoscute pe baza analizelor fizico-chimice și farmacodinamice efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie – INRMFB);

– Construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (cum ar fi amfiteatre în aer liber și trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (cum ar fi piscine cu factori naturali de cură, tobogane acvatice, tir cu arcul, săli de bowling, parcuri de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre de închiriere biciclete și trotinete, patinoare, terenuri de minigolf, piste de karting, tubing de vară/iarnă și parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice;

– Achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specializate pentru tratamentele balneare;

– Formarea profesională a personalului angajat în structurile deținute de beneficiari în domeniul HORECA.

Cum să aplici

Pentru a deveni eligibil în cadrul acestui program, o întreprindere trebuie să îndeplinească condițiile specificate în Capitolul V al ordinului emis de Ministerul Economiei. Procesul de înscriere se realizează online, iar solicitanții trebuie să completeze un formular electronic de înscriere și să încarce documentele necesare, cum ar fi cererea de înscriere, împuternicirile, planul de investiții, declarațiile pe propria răspundere (inclusiv declarația de ajutor de minimis, declarația specifică pentru întreprinderi, și formularul de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), copii ale cărților de identitate ale reprezentanților legali și a împuterniciților (atunci când este cazul), copii ale extraselelor de carte funciară actualizate, copii ale contractelor de concesiune sau închiriere (dacă este cazul), copiile extraselor din Registrul salariaților din aplicația Revisal emise cu maximum 24 de ore înainte de trimiterea formularului de înscriere, copi ale autorizațiilor de construire (dacă este cazul), și dovada deținerii surselor de cofinanțare pentru proiect, în conformitate cu informațiile disponibile pe economedia.ro.

Această schemă de ajutor de minimis reprezintă o oportunitate valoroasă pentru IMM-uri care doresc să contribuie la dezvoltarea stațiunilor balneare din România și să profite de potențialul turistic al acestora, scrie Economedia.