Actual

Ministerul Finanțelor vrea să monitorizeze banii subordonaților. Sunt prevăzute și amenzi

Ajutorul pentru încălzire persoane vulnerabile indemnizațiile de handicap
sursa foto arhiva personala

Ministerul Finanțelor intenționează să creeze o structură specializată pentru supravegherea și evaluarea performanțelor ministerelor și instituțiilor guvernamentale subordonate. Scopul este acela de a asigura o execuție bugetară eficientă.

Această monitorizare a indicatorilor rezultați din execuția bugetară și a altor date gestionate de Ministerul de Finanțe la nivelul ordonatorilor de credite va deveni operațională începând cu data de 1 iulie 2024.

Ministerul Finanțelor vrea să monitorizeze celelalte ministere

Conform propunerii, noua structură va avea drept sarcină să identifice orice depășire cu peste 20% a costurilor medii ale achizițiilor de produse, servicii, echipamente și/sau execuției lucrărilor, sau a costurilor medii ale cheltuielilor curente și de capital aferente instituțiilor publice similare. În cazul depistării acestor depășiri, structura va notifica departamentul de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului de Finanțe pentru a interveni în consecință.

Această nouă structură va raporta anual Indicatorii de Performanță către Guvernul României pentru analiză și aprobare. Pentru o perioadă de trei ani, începând ca proiect pilot, aceasta va opera în mai multe sectoare. Un exemplu în acest sens este educația, sănătatea, asistență socială și protecție socială, precum și  autoritățile și instituțiile locale.

Sunt prevăzute sancțiuni

În plus, proiectul de lege prevede sancțiuni pentru reprezentanții legali ai entităților verificate. Acestia vor primi amenzi dacă  refuză să furnizeze documentele solicitate de personalul structurii de inspecție economico-financiară. Acest refuz va fi considerat contravenție și se va sancționa cu amendă contravențională. Valorile amenzilor se vor situa între 500 și 2.000 de lei.

În ceea ce privește aspectele bugetare, până la sfârșitul anului 2025, Guvernul va aproba lunar, prin memorandum, limitele de credite de angajament și credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în funcție de evoluția deficitului bugetar și a nivelului arieratelor.

Proiectul propune și eliminarea inechităților, discriminărilor și discrepanțelor salariale din cadrul mai multor instituții. Este vorba despre  Ministerul de Finanțe, Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile subordonate, precum și Autoritea Vamală Română, potrivit Realitatea.