Diverse

Ministrul Cîmpeanu vine cu precizări: Cine va beneficia de burse și transport gratuit în anul școlar 2022-2023

sorin-cimpeanu

Prin Ordinul nr. 5.379  din data de 7 septembrie 2022, Ministerul Educației a făcut o serie de schimbări în ceea ce privește bursa socială pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate, pentru că nu au în localitatea lor o astfel de instituție de învățământ, a relatat, pe larg, Infoactual, într-o ediție anterioară. Ministrul învățământului din România vine, acum, cu noi precizări și clarificări.

Ministrul Cîmpeanu vine cu precizări: Cine va beneficia de burse și transport gratuit în anul școlar 2022-2023

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a scris într-o postare pe Facebookbugetul pentru bursele elevilor este în anul 2022 de cinci ori mai mare decât în anul 2020. El mai spune, în același context, că toţi elevii care au nevoie de sprijin din perspectivă socio-economică sau medicală primesc anul acesta burse sociale în valoare de 200 lei pe lună.

Potrivit opiniei ministrului, asigurarea gratuităţii transportului elevilor şi bursele sociale sunt de maxima importanta pentru Guvernul României şi sunt asigurate, fiecare în parte, de la bugetul de stat. Bursa socială este destinată elevilor aflaţi în dificultate din punct de vedere socio-economic sau medical.

Un buget de cinci ori mai mare

Ministrul Cîmpeanu explică pe puncte și în amănunt că bugetul pentru bursele elevilor este în anul 2022 de cinci ori mai mare decât în anul 2020, respectiv 1,332 miliarde lei fata de 270 milioane lei în 2020 şi este asigurat de la bugetul de stat.

Toti elevii care învaţă într-o altă localitate decât cea de domiciliu au asigurat de la bugetul de stat decontul transportului între localitatea de domiciliu şi şcoala, separat de bursele acordate pentru sprijin socio-economic şi/sau medical sau de bursele acordate pentru performanța şcolară.

Implementarea noii idei înseamnă că bursa socială se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Totodată, Sorin Cîmpeanu se declară ”conștient de faptul că anumite categorii de elevi se află în situații de dezavantaj independent de statutul socio-economic, Ministerul Educației a decis să acorde burse sociale în același cuantum minim, garantat, de 200 de lei nu doar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse, ci și altor categorii de copii și tineri de vârstă şcolară aflaţi în situaţie de risc, indiferent de venitul familiei: tineri cu dizabilităţi sau boli cronice, copii care provin din centrele de plasament, orfanii de unul sau de ambii părinţi. Și acest tip de sprijin este acordat pe toată durata anului calendaristic”.

Mai mulți beneficiari ai programului ”Masa caldă”

Ce a făcut la modul practic Guvernul, o spune chiar ministrul de resort: În același spirit al susținerii masurilor sociale, în anul școlar 2022-2023 Guvernul a dublat numărul beneficiarilor Programului “Masa caldă” crescând în același timp cu 50% cuantumul alocat fiecărei mese.

În timp ce legislația concretă este aceasta: Prin proiectul Legii România Educata, bugetul anual pentru bursele elevilor se va dubla in raport cu anul 2022 și va fi de 10 ori mai mare in raport cu anul 2020 (2,7 miliarde lei anual fata de 270 milioane lei in anul 2020).

În același context, ministrul își exprimă o nemulțumire legată de unele voci care cer burse inclusiv nejustificate, cărora nu le dă dreptate și spune de ce:

Reprezentanții politicianismului care solicită să primească burse sociale și toți elevii proveniți din familii cu venituri mari sau foarte mari, doar pentru că locuind în proximitatea marilor orașe învață in licee din București, Cluj, Iași, Timișoara sau Sibiu, solicită ca elevii aflați cu adevărat în dificultate să aibă un sprijin material puternic diminuat! Iar cu acest lucru Ministerul Educatiei NU poate fi de acord!”

Concluzia ministrului, expusă la finalul postării de pe pagina personală de socializare este aceasta:

Bursele sociale, alături de alte măsuri sociale precum acordarea de tichete sociale în valoare de 500 lei acordate tuturor elevilor care au nevoie de sprijin, încurajează egalitatea de șanse. Resursele trebuie astfel dirijate încât să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie și astfel să fie eficiente în reducerea abandonului școlar și în asigurarea de condiții mai bune de participare la educație pentru elevii proveniți din medii socio-economice defavorizate sau din familii defavorizate”.

Bani sunt, acum să vedem cum îi repartizăm. Acesta este în linii mari mesajul minstrului educației din Romnânia, pentru toți părinții, la început de an școlar.

Foto: arhiva