Actual Diverse

Modificări legislative în domeniul muncii, pentru 182 de milioane de lucrători din UE. Iată care sunt noile prevederi legale!

Modificări legislative în domeniul muncii, pentru 182 de milioane de lucrători din UE. Iată care sunt noile prevederi legale!

Legislația este și ea într-o continuă schimbare. Specialiștii în drept ai Uniunii Europene caută să ajungă, treptat, la o formă legislativă europeană unică, pentru spațiul comunitar.

Modificări legislative în domeniul muncii, pentru 182 de milioane de lucrători din UE. Care sunt noile prevederi legale

Statistica arată că la ora actuală, la nivelul Uniunii Europene sunt angajați în câmpul muncii 182 de milioane de lucrători, cu acte ca la ”carte”. Modificarea legislației muncii este o etapă importantă pentru o Europă socială puternică, care contribuie la transformarea Pilonului european al drepturilor sociale într-o realitate tangibilă pentru cetăţenii din întreaga UE, potrivit oficialiilor europeni.

Principala modificare adusă acum legislației vizează condiţiile lor de muncă, respectiv sarcinile de serviciu şi timpul de lucru. Totodată, angajații vor avea dreptul de a primi în timp util informaţii mai complete cu privire la aspectele esenţiale ale muncii lor, precum locul de muncă şi remuneraţia. 

Un punct de vedere avizat îl oferă comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit:

Directiva privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă reprezintă un răspuns direct la evoluţia rapidă a pieţelor noastre de muncă. Lucrătorii au dreptul la informaţii mai complete cu privire la condiţiile de angajare şi la o mai mare previzibilitate în viaţa lor de zi cu zi.

Noile reguli vor contribui la garantarea unor locuri de muncă de calitate, la asigurarea unei anumite stabilităţi pentru lucrători şi le va permite acestora să îşi planifice viaţa.”

Angajații vor avea mai multe drepturi

Prin Directiva privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă, lucrătorii din UE vor beneficia de următoarele drepturi:

informaţii mai complete cu privire la aspectele esenţiale ale muncii lor, comunicate rapid şi în scris;

o limitare a duratei perioadei de probă de la începutul unui contract de muncă, care nu va putea depăşi şase luni;

posibilitatea de a exercita în paralel o altă activitate profesională pentru un alt angajator;

orice restricţii ale acestui drept trebuie să fie justificate prin motive obiective;

comunicarea în avans, într-un termen rezonabil, a orelor şi zilelor de referinţă în care munca va trebui să fie efectuată – în special pentru lucrătorii cu programe de lucru imprevizibile şi în caz de muncă la cerere; măsuri eficace vizând să prevină recurgerea abuzivă la contracte de muncă cu „zero ore” de lucru;

să primească un răspuns scris la o cerere de transfer către un alt loc de muncă mai sigur; să beneficieze de formare obligatorie gratis, legată de locul de muncă, pe care angajatorul trebuie să le-o asigure.

Contractele part-time favorizate de UE, taxate de România

Aproximativ 2-3 milioane de lucrători suplimentari, angajaţi în forme de muncă precare şi atipice, inclusiv munca cu fracţiune de normă, munca temporară şi la cerere, vor beneficia acum de dreptul la informare cu privire la condiţiile lor de muncă şi de o nouă protecţie, cum ar fi dreptul la o mai mare previzibilitate a timpului lor de lucru.

Directiva respectă flexibilitatea formelor de muncă atipice, păstrând astfel beneficiile acestora pentru lucrători şi angajatori.

În schimb, România, prin noua fiscalizare, a decis în schimb să crească taxele pentru contractele part-time. 

Luni, 1 august, a fost termenul până la care statele membre au avut obligaţia de a transpune directiva, în legislaţia lor naţională. Ca etapă următoare, Comisia va evalua exhaustivitatea şi conformitatea măsurilor naţionale notificate de fiecare stat membru şi va lua măsuri, după caz.

Foto: arhiva