Social

Noi prevederi pentru reabilitare termică a blocurilor. Modul de desfășurare a tuturor activităților specifice programului 

Noi prevederi pentru reabilitare termică a blocurilor. Modul de desfășurare a tuturor activităților specifice programului 
capital.ro

În curând vor apare noi norme privind reabilitarea termică a blocurilor. Și conform acestora, interacțiunea cu autoritățile, inclusiv transmiterea documentelor, se va face printr-o platformă online

Proiect în dezbatere publică

Normele OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (în vigoare la momentul actual) vor fi înlocuite cu unele noi. Noile norme sunt cuprinse într-un proiect de ordin pus luni, 16 ianuarie 2023, în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Prin noile norme se stabilește, printre altele, că interacțiunea beneficiarilor cu autoritățile, respectiv încărcarea documentelor aferente programului, se va desfășura prin intermediul platformei digitale „investitii.mdlpa.ro”.

Motivele introducerii de noi norme  în domeniu

Necesitatea introducerii unor noi norme în domeniu vine ca urmare a faptului că în legislația privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe au apărut multe schimbări de la momentul oficializării normelor vechi, în 2009.

Prin acest proiect de ordin de la MDLPA sunt propuse noi norme metodologice pentru aplicarea OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. De fapt, sunt reglementate:

 • acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor multianuale locale,
 • conţinutul-cadru al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Ce blocuri vor fi incluse în programele locale

Viitoarele norme stabilesc, în primul rând, că în programele locale vor putea fi incluse:

 • blocuri de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005;
 • blocuri de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local;
 • locuințe sociale și celelalte unități locative, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea altor subiecte de drept și în administrarea autorităților deliberative ale administrației publice locale, conform legii, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;
 • locuințe unifamiliale, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor;
 • locuințele de la anterioarele două puncte expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local.

De asemenea, prin viitorul ordin se stabilește și faptul că, în ceea ce privește finanțarea prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, beneficiarii vor putea folosi o  platformă digitală.

Ce rol are această platformă digitală

Potrivit noilor prevederi, prin intermediul acestei platforme se vor transmite toate documentele aferente programului și, practic, se va derula relația autorităților cu beneficiarii programului. Concret, toate activitățile specifice programului se vor desfășura prin intermediul platformei digitale „investitii.mdlpa.ro”.

Beneficiarii trebuie să încarce în platforma digitală o serie de documente

De asemenea, prin proiectul de față se stabilește și că, în vederea încheierii contractelor de finanțare, în cazul Programului Național Multianual privind Creșterea Performanței Energetice a Blocurilor de Locuințe, beneficiarii vor trebui să încarce în platforma digitală, pentru fiecare bloc de locuințe pentru care depun cererea de finanțare, următoarele documente:

 • hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție;
 • devizul general;
 • expertiza tehnică, auditul energetic;
 • certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;
 • hotărârea consiliului local privind aprobarea cotei de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenție;
 • hotărârea consiliului local privind aprobarea suportării cotei de contribuție a asociației de proprietari/ proprietarilor și a condițiilor în care se vor recupera sumele;
 • hotărârea consiliului local privind aprobarea cotei de contribuție a asociației de proprietari ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție;
 • contractul de mandat și actul adițional la acesta, precum și acordul scris al asociației de proprietari/ proprietarilor cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine acesteia;
 • pentru obiectivele de investiții pentru care a început execuția lucrărilor de intervenții anterior solicitării includerii în programul național, autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, dacă este cazul, contractele de achiziție publică încheiate și acte adiționale la acestea, după caz, precum și devizul general și devizul general aferent restului de executat la data introducerii în program.

„Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor de intervenții se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în format fizic.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică existența tuturor documentelor enumerate și îndeplinirea, pentru fiecare bloc de locuințe, a condițiilor legale pentru asigurarea finanțării prin programul național și încheie contractele de finanțare multianuale cu beneficiarii”, se precizează în „Referatul de Aprobare a  Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”.

Ce se întâmplă cu lucrările de reabilitare nefinalizate pe vechiul program

În anul 2022 au apărut mai multe schimbări importante legate de reabilitarea termică a imobilelor, care, pentru a se putea aplica, așteaptă actualizarea normelor. Astfel, printre acestea putem aminti faptul că blocurile la care nu s-au terminat lucrările de izolare termică în cadrul vechiului program național pot fi prinse în cel nou.

Reabilitare termică a blocurilor cu bani mai puțini de la asociațiile de proprietari și autoritățile locale

Totodată, se vor putea cere bani pentru mai multe activități de reabilitare termică a blocurilor, iar reabilitarea termică a blocurilor se va putea face cu mai puțini bani de la asociațiile de proprietari și autoritățile locale.

Astfel, pe lângă banii din fondurile provenite anual din bugetul de stat, cele locale sau din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari, pentru lucrările destinate creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe se pot folosi bani ce provin din fonduri europene, respectiv ce vin prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau prin Politica de Coeziune 2021-2027, potrivit mdlpa.ro.

Se precizează că pentru acest proiect de act normativ, publicat în data de 16.01.2023, propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.