Actual

O nouă categorie de angajați din România vor fi nevoiți să declare veniturile. ANAF anunță sancțiuni dure după data de 25 mai

ANAF

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv, iar acum o nouă categorie de persoane care obțin venituri au intrat sub vizorul autorităților. Este vorba despre angajații din România care lucrează în domeniul înfrumusețării sau întreținerii corporale.

O nouă categorie de angajați din România vor fi nevoiți să declare veniturile. ANAF anunță sancțiuni dure după data de 25 mai

Un document publicat de către cei de la ANAF anunță necesitatea declarării veniturile obținute din partea celor care lucrează în domeniul înfrumusețării sau întreținerii corporale. Mai mult decât atât, ei vor fi nevoiți să se înregistreze la Registrul Comerțului dacă vor să-și continue activitatea economică sub următoarele forme, până pe 25 mai, conform informațiilor capital.ro:

  1. individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
  2. ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
  3. ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Apoi, cetățenii români au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Informaţiile referitoare la declararea veniturilor şi la stabilirea şi plata obligaţiilor fiscale se regăsesc în materialul elaborat de specialiştii Direcţiei Document, ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 Page 1/2 generale de asistenţă pentru contribuabili.

Menționăm faptul că rolul materialelor elaborate de specialiştii fiscali este de a îndruma contribuabilii români să se conformeze voluntar la declararea veniturilor realizate şi la plata obligaţiilor fiscale.

Prin aceste măsuri, ANAF are în vedere conformarea benevolă a cetățenilor cu privire la declararea veniturilor pe care le obțin, spre a fi supuse obligațiilor fiscale față de stat.

Depunerea online a declarației, soluția propusă de ANAF pentru eficientizarea procesului

Până pe 25 mai 2022, Declarația Unică va trebui depusă și de noi categorii: pensionarii, persoanele fizice care au primit indemnizații de ajutor în pandemie și de către persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

ANAF recomandă ca declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

„Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Recomandăm ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată”, precizează ANAF.

Cine are această obligație și nu respectă termenul poate primi o amendă de până la 500 de lei.

Formularul poate fi depus şi în format fizic, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz), mai anunță ANAF.

Au fost aduse noi modificări Declarației Unice la începutul acestui an

Modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele:

• introducerea la Capitolul I, secțiunea 1 din formular a unei subsecțiuni noi, subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală;

• introducerea la Capitolul I, secțiunea 2, a două subsecțiuni distincte, după cum urmează:

– subsecțiunea 1 – pentru stabilirea și declararea impozitului pe veniturile realizate din străinătate;

– subsecțiunea 2 – pentru stabilirea și declararea contribuțiilor sociale datorate de către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România;

• introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte, secțiunea 7, pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021;

Cei care nu se descurcă să completeze declarația unică pot cere ajutor, apelând Serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la numărul de telefon 031.403.91.60 sau prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spatiul Privat Virtual.