Actual Diverse

O parte din impozitul pe venit ar putea fi dat școlilor. Facsimil foto document

O parte din impozitul pe venit ar putea fi dat școlilor. Facsimil foto document
pixabay

Mai mulți senatori și deputați au inițiat o propunere legislativă care a fost recent depusă la Senat pentru dezbatere. Prin aceasta, o parte din impozitul pe venit va putea fi redirecționat de către contribuabili inclusiv școlilor, nu doar bisericilor și ONG-urilor, așa cum este în prezent.

O parte din impozitul pe venit ar putea fi dat școlilor. Facsimil foto document

Potrivit proiectului legisltiv care se află acum pe masa senatorilor, o parte din impozitul pe venit poate fi direcționat și unităților de învățământ, adică școlilor. Până acum acest lucru era posibil, dar având ca destinație exclusivă doar bisericile și ONG-urile.

“Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private”, se arată în acest proiect.

Potrivit inițiatorilor proiectului, măsura este necesară, deoarece, ”se impune nevoia identificării unor noi surse de finanţare pentru unităţile de învăţământ. Astfel, prezenta iniţiativă legislativă urmăreşte includerea unităţilor de învăţământ în sfera beneficiarilor celor 3,5% din impozitul pe venit asupra căruia contribuabilul poate dispune, precum şi sponsorizărilor pe care persoanele juridice le pot efectua”.

Foto: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

În ghidul ANAF, elaborat anul trecut, se menționează că entitățile nonprofit/Unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, prin completarea și depunerea unor formulare pe care le găsim pe site-ul ANAF. Iar instituțiile de învățământ, după cum se vede, nu se regăseau în această listă.