Actual Lifestyle

O Primărie din România a respectat cu strictețe regulile în raport cu cetățenii și a obținut Certificatul „Anti-Mită”

O Primărie din România a respectat cu strictețe regulile în raport cu cetățenii și a obținut Certificatul „Anti-Mită”
wikimapia.org

„Cetățeanul trebuie să aibă încredere că persoanele cu care interacționează în relația cu Primăria sunt integre și nu există favoritisme”.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a obținut o certificare “Anti-Mită”

FOTO facebook.com

Această recunoaștere este o dovadă a respectării cu strictețe a regulilor și procedurilor, a transparenței față de cetățeni, respectiv justificarea clară și eficientă a banului public cheltuit.

Transparența și integritatea sunt valori fundamentale pe care le urmăm și le promovăm la nivelul instituției. Obiectivul este ca cetățeanul să aibă încredere că persoanele cu care interacționează în relația cu Primăria sunt integre și nu există favoritisme. Democrația în ansamblu este mai puternică atunci când cetățenii văd lucrurile transparent și banul public cheltuit eficient”, a declarat Emil Boc pe pagina sa de facebook și pe primariaclujnapoca.ro

Certificatul Sistemului Anti-Mită este emis conform ISO 37001:2016

“Certificarea obținută de Primăria Cluj-Napoca în domeniul Anti-Mită confirmă importanța pe care o acordăm acestor lucruri, abordării profesioniste, cu reguli și proceduri clare. În calitate de reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca am primit astăzi (27.10.2022) “Certificatul Sistemului Anti-Mită”, conform ISO 37001:2016 – nr ABM-336/22, acordat de către doamna Haliț Raluca, Head of Certification Eastern Europe Area, în cadrul grupului RINA”, a menționat primarul Emil Boc.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca are implementat și un Sistem de Management anti-mită, elaborat în conformitate cu ISO  37001:2016

“În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, „Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”, la Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost implementat Managementul riscului conform ISO 31000:2018 și Sistemul de management anti-mită conform ISO 37001:2016”.

“Certificatul anti-mită” a fost primit ca urmare a unui audit de certificare, efectuat de un organism de certificare acreditat

“În urma desfășurării auditului de certificare, în perioada 12-14 octombrie, la nivelul primăriei s-a constatat că “Sistemul de management anti-mită” este implementat și există dovezile privind capacitatea sistemului de management de a indeplini cerințele aplicabile și a atinge obiectivele așteptate. Astfel a fost emis Certificatul Sistemului Anti-Mită conform ISO 37001:2016 de către organismul de certificare, cu acreditare internațională, RINA SIMTEX O.C. SRL”.

FOTO facebook.com

Care a fost obiectivul principal al proiectului

Potrivit edilului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, “Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a Municipiului Cluj-Napoca prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului”.

Și rezultatele implementării proiectului la nivelul Primăriei Cluj-Napoca nu au întârziat să apară

“Principalele rezultate ale implementării proiectului au fost concretizate în elaborarea de proceduri și instrumente în materie de etică și integritate, respectiv educație anticorupție”, se arată în mesajul edilului Municipiului Cluj-Napoca.

În acest proiect, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a participat cu numai 2% din valoarea totală

“Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 414.834 lei, din care 406.537,32 lei (98%) valoare eligibilă nerambursabilă (352.608,90 lei (85%) – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 53.928,42 lei (13%) – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național) și 8.296,68 lei (2%) cofinanțare eligibilă, contribuţie proprie a Municipiului Cluj-Napoca”, a precizat Emil Boc pe facebook.