Actual

Pacienții trebuie să știe că s-a dat lege! Beneficiază de servicii gratuite, la stat sau privat, consultații la distanță

Pacienții trebuie să știe că s-a dat lege! Beneficiază de servicii gratuite, la stat sau privat, consultații la distanță

Guvernul a aprobat o Ordonanță privind modificări și clarificări în derularea activității medicale postpandemice, de la telemedicină și ambulatoriu, la salarii și drepturi pentru donatorii de sânge. Pacienții trebuie să știe că, în tratarea multor afecțiuni vor avea acces gratuit în ambele rețele medicale, și de stat și private.

Noi măsuri pentru asigurarea asistenței medicale

La propunerea Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Guvernul României a aprobat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative.

Pe site-ul Ministerului Sănătății a apărut un comunicat amplu despre beneficiile pacienților și schimbările apărute în sistemul sanitar, extrem de necesare.

Se vor deconta neîntrerupt serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale

Actul normativ stabilește o serie de măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv pentru unele servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în actualul context epidemiologic, după ridicarea stării de alertă de pe teritoriul României.

Consultații la distanță pentru anumite categorii de bolnavi

Medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda în continuare consultații medicale la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice și boli cu potențial endemo-epidemic. De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi se pot acorda în continuare la distanță. Consultațiile la distanță se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, se efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, chiar dacă furnizorul aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării; pentru decontarea contravalorii acestora, sumele contractate inițial se suplimentează prin acte adiționale.

Clinicile private vor trata gratuit dacă au contract cu CNAS

În scopul asigurării accesului neîntrerupt la tratament al pacienților cu afecțiuni oncologice, serviciile medicale spitalicești de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, precum și serviciile de radioterapie cuprinse în programele naționale de sănătate finanțate de CNAS, se acordă gratuit tuturor pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Decontarea contravalorii acestora se face de casele de asigurări de sănătate, la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

Foto: Salon din Centrul Oncologic Sf Nectarie din Craiova, unde pacienții cu cancer beneficiază de tratamente novatoare și radioterapie. Spitalul se află în contract cu Casa de Asigurări, deci pacienții nu plătesc tratamentele curente

În mod similar, în cadrul Programului național de supleere a funcției renale, finanțat de CNAS, pentru bolnavii care suferă de insuficiență renală cronică se asigură tratamentul continuu și gratuit prin decontarea de către casele de asigurări de sănătate a ședințelor de dializă, la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

Termenele la care casele de asigurări trebuie să încheie contracte cu spitalele

Până la data de 30 septembrie 2022, casele de asigurări de sănătate contractează cu unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă o sumă echivalentă cu media lunară a sumelor contractate la nivelul casei de asigurări de sănătate respective pentru activitatea anului 2021.

Perioada aprilie-septembrie 2022 reprezintă o etapă de tranziție în care spitalele au obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încât activitatea medicală să revină la un nivel cât mai apropiat de anii anteriori pandemiei, inclusiv prin creșterea ponderii cazurilor tratate în regim de spitalizare de zi și în ambulatoriul de specialitate.