Actual Social

Părinții care au beneficiat de indemnizație pentru creşterea copilului pot avea unele beneficii la pensie

Părinții care au beneficiat de indemnizație pentru creşterea copilului pot avea unele beneficii la pensie
evz.ro

În data de 30.05.2022, Senatul a adoptat o modificare importantă pentru pensionari.

Modificarea este importantă pentru salariaţii din România care au copii şi care au primit indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru o perioadă de 2 sau 3 ani.

În acest context, o modificare privind pensiile pentru persoanele care au primit în perioada în care erau angajate indemnizație pentru creșterea copilului a fost adoptată de Senatul României.

Astfel, membrii Senatului au votat modificarea art. 151 alin. 8 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Ulterior, actul adoptat de Senat, a fost înaintat Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Ce modificări aduce proiectul de lege

Proiectul de lege în discuție prevede o modificare extrem de importantă pentru toţi salariații din România care au copii şi care au beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru o perioadă de 2 sau 3 ani.

În prezent, pentru perioada în care părintele beneficiază de indemnizație pentru creşterea copilului, punctajul de care beneficiază ca asigurat în sistemul public de pensii este unul cu totul descurajator (adică, pentru calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective).

Potrivit antena3.ro, în aceste condiţii, un părinte (mamă, tată) care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru 2,3 sau 4 copii, va avea la finalul stagiului de cotizare un punctaj care nu-i va asigura un trai decent la pensie.

Prin urmare, inițiatorii legii propun ca în calculul punctajului lunar pentru cei care au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului să se utilizeze integral câștigul salarial mediu brut lunar pentru perioadele respective și nu doar 25% așa cum se întâmplă la momentul actual.

Forma adoptată de Senat pe 30 mai 2022 prevede:

“Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic – La articolul 151 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. f), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2006 şi data intrării în vigoare a prezente legi, la calculul punctajului lunar se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective”.

Care au fost motivele care au condus la modificarea Legii nr. 127/2019

În expunerea de motive se arată următoarele:

 ”Aşadar, considerăm că în scopul stimulării tinerelor familii de a avea cel puţin 2 copii, se impune ca pentru perioadele în care au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului pentru calculul punctajului lunar să se utilizeze integral câştigul salarial mediu brut lunar pentru perioadele respective.

Ţinem să precizăm că această măsură nu generează niciun fel de impact bugetar în următorii 10 ani, însă va stimula puternic tinerii activi pe piaţa muncii să aibă familii numeroase, având garanţia că perioadele afectate pentru îngrijirea copilului nu le generează un impact negativ asupra drepturilor pensiei viitoare”.

Ce persoane beneficiază de indemnizație de creștere a copilului

Potrivit prevederilor “OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor”, beneficiază de indemnizație lunară pentru creşterea copilului următoarele categorii de persoane:

  • oricare dintre părinţii fireşti ai copilului
  • persoana care a adoptat copilul
  • persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei
  • persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă
  • asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați
  • persoana care a fost numită tutore al copilului

Potrivit legii beneficiarii trebuie să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau să îndeplinească una sau mai multe din condiţiile stabilite legal.