Actual

Pedepse mai blânde pentru profesorii violenți. Noua Lege a învățământului elimină anumite sancțiuni

Pedepse mai blânde pentru profesorii violenți. Noua Lege a învățământului elimină anumite sancțiuni
Sursa foto: alert24.ro

Începând cu data de 3 septembrie intră în vigoare noua Lege a învățământului, iar Ministerul Educației face modificări pe ultima sută de metri prin propuneri de ordonanță de urgență. Unele schimbări nu sunt însă aduse în prim-plan.

Violenţa fizică și verbală asupra elevilor, precum și alte acțiuni care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică ori psihică a acestora sunt conform noii Legi a învățământului abateri disciplinare, care pot duce până la desfacerea contractului individual de muncă a profesorilor care se fac vinovați de astfel de acte.

În varianta inițială, în cazul desfacerii contractului de muncă pentru acțiuni menționate mai sus, actul normativ prevedea că profesorul sancționat nu ar mai fi putut exercita nicio activitate didactică în sistemul de învățământ pentru o perioadă de 10 ani. Acum însă nu mai este așa.

Ce spune legea

Potrivit Legii 198/2023 a învățământului preuniversitar, faptele de violență fizică și/ sau verbală sau orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor vor fi considerate abateri disciplinare, iar profesorii vor putea fi sancționați inclusiv cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Legea 198/2023 mai prevede la capitolul abateri disciplinare următoarele acțiuni:

– manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar;

– activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă;

– încălcarea dispozițiilor legii, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare-evaluare cu antepreșcolarii, preșcolarii și elevii;

– fapte de natură să aducă atingere imaginii, demnității sau drepturilor copiilor/ elevilor și familiilor acestora ori să prejudicieze onoarea și/ sau prestigiul unității/ instituției, interesul învățământului.

Excluderea și pierderea calității de titular au dispărut

În ceea ce privește sancţiunile disciplinare care aplică în raport cu gravitatea abaterilor, acestea sunt:

– avertisment scris;

– reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă cuprinsă între una și șase luni;

– suspendarea, pe o perioadă de până la trei ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

– suspendarea, pe o perioadă de până la trei ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

– desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Versiunea inițială a actului normativ mai prevede și că atunci când este vorba de desfacerea contractului de muncă pentru violenţă fizică, abuz emoțional sau alte acțiuni ce pun în pericol sănătatea elevilor, profesorul sancționat nu mai putea exercita nicio activitate didactică în sistemul de învățământ pentru o perioadă de zece ani. Totodată, profesorii sancționați pentru violență fizică sau abuz emoțional asupra copiilor și-ar fi pierdut și calitatea de titular în învățământ.

Cele două sancțiuni nu mai apar însă în forma finală a legii, conform avocat.net.