Social

Românii pot depune de astăzi cererile pentru ajutoarele de încălzire

Românii pot depune de astăzi cererile pentru ajutoarele de încălzire

Începând de astăzi, 3 octombrie 2022, toți cei care au nevoie de ajutoare pentru încălzire pot depune cererile pe baza cărora vor beneficia de compensare. Anul acesta acestea se vor acorda pentru energie electrică, energie termică, gaze naturale și alte surse de încălzire, respectiv lemne, combustibili solizi sau petrolieri.

Care sunt valorile maxime acordate

Persoanele care au nevoie de ajutor trebuie venituri maxim de 2053 lei/persoană singură și 1.386/ membru de familie. Cât privește sumele acordate acestea sunt de 250 lei pentru gaze naturale, 500 lei pentru energie electrică şi 320 lei, reprezentând alte surse de încălzire.

„Suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile”

„Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (ex: energie termică, gaz metan, energie electrică, combustibili solizi sau gazoşi). Iar suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă.

Dar și asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.

„Dacă bunul existent este dat în folosinţă unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri”

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se acordă.

Dacă însă bunul existent este dat în folosinţă unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri şi se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire şi stimulentele pentru energie”, se arată într-o informare a Direcţiei de Asistenţă Socială, instituţie prin intermediul căreia Primăria oferă ajutoarele de încălzire.

Unde se găsesc formularele

Formulare ce urmează să le completați le puteți lua de la sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința. De asemenea, acestea se află și pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale.