Social

Românii pot obține un teren gratis! Ce acte sunt necesare

teren gratis sursa foto agrointeligenta
sursa foto arhiva companiei

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani beneficiază de o inițiativă guvernamentală care oferă terenuri gratuite pentru construirea propriilor locuințe. Aceștia au posibilitatea să primească terenuri cu suprafețe variabile, între 250 și 1.000 de metri pătrați, pentru a-și dezvolta casele. Este important de menționat că aceste terenuri sunt alocate în comune și sate sub jurisdicția unităților administrativ-teritoriale.

Legea privind acordarea gratuită de terenuri tinerilor pentru construirea locuințelor a fost adoptată încă din anul 2003. În etapa inițială, aceștia aveau acces doar la terenuri cu suprafețe cuprinse între 250 și 500 de metri pătrați.

Care sunt condițiile

Cu modificările introduse în anul 2013, s-a extins gama de posibilități pentru beneficiari. Astfel, tinerii au acum opțiunea de a primi terenuri cu o suprafață între 250 și 1.000 de metri pătrați.

„Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m2 si 300 m2 în municipii și sectoarele municipiului București, între 250 m2 si 400 m2 în orașe și între 250 m2 și 1.000 m2 în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale”, este menționat în lege.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani au posibilitatea de a beneficia de terenuri gratuite pentru construirea propriilor locuințe, conform prevederilor legale. Pentru a fi eligibili, aceștia trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți și să nu depășească vârsta de 35 de ani.

În conformitate cu legislația în vigoare, beneficiarii terenurilor gratuite sunt obligați să înceapă lucrările de construcție în termen de cel mult un an de la primirea terenului. De asemenea, aceștia sunt obligați să finalizeze construcția într-un interval de cel mult trei ani de la obținerea autorizației de construcție și să respecte reglementările de urbanism impuse prin autorizare.

Data încheierii construcției este stabilită în momentul eliberării procesului-verbal de recepție a lucrărilor, document emis de Compartimentul de urbanism.

Pentru a accesa această facilitate oferită de stat, românii trebuie să prezinte o serie de documente. Cu toate acestea, Consiliile Locale pot solicita acte suplimentare, inclusiv o dovadă a resurselor financiare suficiente pentru a susține construcția casei.

Acte necesare pentru obținerea unui teren gratis

Documentația necesară include:

-copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul. Pentru părintele singur care are în întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia;
-copie de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei, dacă este cazul;
-copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
-declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, atât în localitatea unde face solicitarea, cât şi în alte localităţi;
-dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă;
-dovada calităţii de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului);
-dovada calităţii de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008/ certificat fiscal de la Administraţia financiară, copie certificat de înmatriculare.
-copie act de studii (diplomă);

 Solicitanții trebuie să aibă 50.000 de lei

-adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soţ/soţie, după caz. Sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere -societăți comerciale, PFA, II sau IF;
-certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz);
-extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro. Sau că este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței. Suma trebuie să fie de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;
-cazier judiciar soţ şi soţie;
-declaraţia solicitantului privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței.

Documentele menționate, împreună cu cererile corespunzătoare, trebuie depuse în dosare la sediul primăriilor din localitățile unde solicitantul își are domiciliul, conform informațiilor furnizate de romaniatv.net.