Ezoteric

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești de Sfântul Andrei. Te păzește de rele tot anul!

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești de Sfântul Andrei. Te păzește de rele tot anul!

Creștinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei ocrotitorul spiritual al României. Conform tradiției, Sfântul Andrei este singurul apostol care a ajuns pe teritoriul țării noastre în Dobrogea, unde a întemeiat primele comunități creștine.

Andrei era pescar, frate cu Petru, și ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Conform Evangheliei, atunci când l-a întâlnit pe Mesia a răspuns fără șovăire chemării de a fi propovăduitor al mesajului creștin. După înălțarea lui Isus la cer și Pogorârea Duhului Sfânt, apostolii au tras la sorți teritoriile pentru misiune.

Sfântului Andrei i-a căzut Pontul, adică teritoriile din jurul Mării Negre. Există mărturii istorice că el a răspândit creștinismul la șciți, o populație din nordul și vestul Mării Negre.

De aici se trage concluzia că Sfântul Andrei a ajuns și pe teritoriul Dobrogei de astăzi, unde a hirotonit preoți și episcopi. Aceștia au dus mesajul creștin și populației dacice dintre Dunăre și Carpați.

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.