Info Actual > Ezoteric > Rugăciunea pe care trebuie să o rostești pe 1 Ianuarie. Se spune că te ajuta tot anul!
Ezoteric

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești pe 1 Ianuarie. Se spune că te ajuta tot anul!

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești pe 1 Ianuarie. Se spune că te ajuta tot anul!

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești pe 1 Ianuarie. Se spune că te ajuta tot anul! În prima zi a noului an, Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește pe Sfântul Vasile, considerat ocrotitorul săracilor.

“În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Veniţi popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a povăţuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit. Sfinte Vasile, glăsuitorule de Dumnezeu vino în ajutorul celor ce vor să înceapă a cânta laudele tale. Ci tu, părinte, îngăduitor fiind, ca un părinte, ne dai har din belşug.

Săltarea cea pătimaşă a tiraniei trupului ai înfrânat cu dragostea de înţelepciune. Pentru aceasta locuieşti întru Împărăţiile cele nestricăcioase, Sfinte Părinte Vasile. Umblând pe calea cea aspră a faptelor bune, ai ajuns la Cerescul podiş, cel neted şi liniştit şi pildă tuturor te-ai arătat, Mare Ierarhe Vasile. Patimile sufletului împreună cu ale trupului le-ai tăiat, Părinte Vasile, cu folos, cu sabia Duhului iar pe tine jertfă te-ai adus Stăpânului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”.

Sfântul Vasile este considerat de unii credincioși ca fiind primul petrecăreț și este apărătorul acestora, el păzindu-i de duhurile rele. Explicația e simplă: 1 ianuarie nu marchează doar începutul unui Nou An, ci, în mod simbolic, și un nou ciclu de viață. Acesta e unul dintre motivele pentru care în această zi erau săvârcite ritualuri și practici magice.

În calendarul ortodox, sărbătoarea Sfântului Vasile este marcată cu cruce roșie, motiv pentru care credincioșii nu au voie să lucreze pământul, să coasă, sau să spele rufe.

Tot astăzi, miercuri, 1 ianuarie 2020, este celebrată tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos.

Conform preoților, Mântuitorul a primit aceasta ca să înlăture rânduiala Legii Vechi şi să pună în loc tăierea împrejur cea după Duh cea nefăcută de mână. Altfel spus: sărbătorim această zi ca pe un praznic împărătesc.