Lifestyle

Scăderea credibilității lui Nicolae Iorga în cartea „Preliminarii la ASASINAREA lui NICOLAE IORGA. Rolul istoricului Constantin G. Giurescu”

Nicolae Iorga
sursa foto: arhiva companiei

Volumul semnat de istoricul Alex Mihai Stoenescu este disponibil acum în librării și pe edituradecarte.ro Editura Evenimentul și Capital lansează un nou volum inedit de istorie. Cartea ”Preliminarii la asasinarea lui Nicolae Iorga. Rolul istoricului Constantin G. Giurescu”, semnată de istoricul Alex Mihai Stoenescu.

Volumul este disponibil, începând de astăzi, în librării și online, pe edituradecarte

Nicolae Iorga vs. Constantin G. Giurescu

Recunoaștem că astăzi subiectul Controversa Giurescu – Iorga este depășit față de problema sintezei Istoria românilor pusă la dispoziție oricărui cititor român sau străin. Dar cititorul are dreptul să pună întrebarea: ”La cine mă duc pentru a cunoaște istoria românilor, la Iorga sau la Giurescu?” Cititorul actual nu are timp de analize comparative, de studii complicate despre un domeniu vast; el are nevoie de o referință valorică oferită de Istoriografie. 

Referința valorică actuală este Tratatul de istorie a românilor al Academiei Române (2001 – 2010). Acolo se află și ceea ce a rămas valoros din opera lui Iorga și Giurescu. Dar pentru Istoriografie, în partea sa de istorie a scrierii istorice din România, Controversa trebuie să ajungă la o concluzie. Ea se află în tratatul de Istoriografie românească al Academiei (2019). Cei doi istorici și-au contestat unul altuia valoarea. Interpretarea superioară o dă Istoriografia, iar Istoriografia este nevoită să ajungă în ascendență analitică la fenomen. În fenomenul istoriografic interbelic românesc, conflictul Giurescu – Iorga a avut un fond statal, acoperit de controversa domenială asupra bazelor statului român, între extremele Teoria țărănească a lui Iorga, parte a Dreptului istoric, și contrateza feudală, nobiliară slavă, a lui Constantin C. Giurescu, luată neîndoielnic de la tatăl său și care se opune Dreptului istoric.

Scăderea credibilității lui Nicolae Iorga

Nicolae Iorga, în calitatea sa de gânditor profund al fenomenului istorico-politic, a intuit în mișcarea de contestare profesională a generației noi de istorici o lovitură, oarecum inconștientă, dată în primul rând componentei ”istorie” din identitatea națională și din statutul internațional al statului național unitar român. În al doilea rând, insistența pe „probleme economice, sociale, culturale” ale trecutului conducea la imaginea unei slăbiciuni structurale din totdeauna a statului român, a unui stat de imitație, adică instituțional statul român a fost și este unul slab și, mai grav, improvizat. Prin urmare, după ce Giurescu aduce problema pe planul societății, Iorga o ridică pe planul statalității.

Descoperă informații inedite despre controversa dintre Nicolae Iorga și Constantin G. Giurescu despre istoria românilor, în volumul ”Preliminarii la asasinarea lui Nicolae Iorga. Rolul istoricului Constantin G. Giurescu”, semnat de istoricul Alex Mihai Stoenescu, disponibil, începând de astăzi, în librării și online, pe edituradecarte.

Ca premisă politologică supusă analizei istoriografice, desfășurarea timp de 6 – 7 ani a Controversei, cu o anumită intensitate amplificată de evenimente politice, marchează în Istoriografia română și în istoria României declanșarea unui proces lent de scădere a credibilității și importanței socio-politice a lui Nicolae Iorga, fost reper și simbol național în anii Primului Război Mondial și ai desăvârșirii administrative a statului național unitar, în fața unei generații noi, proces de reflectare subiectivă a personalității savantului și care se termină într-un asasinat oribil. La analiza cauzalității de mediu rezultă mereu impresia că factorul conjunctural al Controversei, apărută exact în anul 1931, când Nicolae Iorga era prim-ministru, a fost într-adevăr politic. Dar, politic statal sau politicianist, partinic?

Răspunsuri la întrebări

Răspunsul la această întrebare, precum și detalii despre sfârșitul lui Nicolae Iorga, se regăsesc în cartea ”Preliminarii la asasinarea lui Nicolae Iorga”, semnată de istoricul Alex Mihai Stoenescu, publicată de Editura Evenimentul și Capital. 

Alex Mihai Stoenescu este pseudonimul literar al lui Stoenescu Alexandru I. Mihail (n. 2 octombrie 1953, București), scriitor și istoric român, specialist în Istoriografie (Metodologie istorică) și în Istoria recentă a României. Ca istoric, Alex Mihai Stoenescu este autorul mai multor volume, precum „Istoria loviturilor de stat în România”, „România post-comunistă”, „Tratat de istoriografie generală”, „Teoria eredității în cultură. Mihai Eminescu – bulgar, I.L.Caragiale și N.Iorga – greci, Vasile Alecsandri și A.D.Xenopol – evrei” „Nicolae Iorga, geniu sau titan” și ”Istorie romantică ș drept istoric înainte de Nicolae Iorga”. 

Cartea ”Preliminarii la asasinarea lui Nicolae Iorga. Rolul istoricului Constantin G. Giurescu” este disponibilă, începând de astăzi, în librării și online, pe edituradecarte.