Social

Se dau burse și pe perioada vacanței! Cine sunt elevii care beneficiază

Situația burselor școlare, sursa foto infofinanciar
sursa foto: arhiva companiei

Chiar dacă anul școlar s-a încheiat, elevii primesc o veste bună. Bursele se vor acorda și pe timpul vacanței de vară. Copiii cu burse sociale sau burse de excelență olimpică vor primi bani și vara aceasta.

Pentru bursa socială, elevii trebuie să aibă mai puțin de 20 de absențe nemotivate. De asemenea, aceștia nu trebuie să fie corigenți la mai mult de o materie. Aceste condiții sunt detaliate în metodologie.

Tipurile de burse

– Bursa de excelență olimpică I: între 750 și 3.000 de lei.
– Bursa de excelență olimpică II: 700 de lei.
Bursa de merit: 450 de lei.
– Bursa socială: 300 de lei.
– Elevele minore cu copii: 700 de lei.
– Bursa tehnologică: 300 de lei.

Copiii cu burse de merit și burse tehnologice nu primesc bani pe durata vacanțelor școlare.

Cuantumul minim al burselor nu a fost respectat pe timpul cursurilor, din cauza zilelor de vacanță din fiecare lună de școală.

Bursele de excelență olimpică și bursele sociale se vor acorda și pe timpul vacanței de vară din 2024.

Bursele de excelență olimpică sunt acordate astfel:

– Bursa de excelență olimpică I: pentru distincții la olimpiade internaționale și campionate sportive recunoscute de Ministerul Educației și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Se acordă lunar, pe durata anului școlar următor obținerii distincției. Elevii din ultimul an de liceu primesc un premiu egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

– Bursa de excelență olimpică II: pentru distincții la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației. Se acordă lunar, pe durata anului școlar următor obținerii distincției. Elevii din ultimul an de liceu primesc un premiu egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Bursele sociale se acordă și pe timpul vacanței de vară. Excepție fac copiii care nu au promovat anul școlar, au corigențe la mai multe materii sau au acumulat peste 20 de absențe nemotivate.

Ce spune legea

„Art. 6. — (1) Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Cum se acordă bursele sociale

Art. 12. — (1) Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

a) elevii care nu au promovat anul școlar;

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.”, potrivit observator.