Actual

Se modifică examenul de admitere la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București! Ce anunță conducerea

studenți la jurnalim (sursă foto: Facebook / Serile FJSC)
sursă foto: Facebook / Serile FJSC

Conducerea Facultății de Jurnalim și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității București (UB) a anunțat că vine cu modificări în ceea ce privește examenul de admitere din luna iulie a acestui an. Instituția de învățământ scoate locuri la concursul de admitere la specializările: Jurnalism, Comunicare și Relații publice, Publicitate.

Nota finală a candidatului la examenul de admitere va fi compusă din: 50% examenul scris și 50% media de la examenul de bacalaureat. Examenul scris va consta în două probe:

1. Test grilă vocabular (25%)

2. Argumentare (25%)

Ultimele medii egale de la examenul scris se vor departaja în ordine descrescătoare prin:

1. Nota de la testul grilă de vocabular

2. Proba de argumentare

Declarațiile conducerii

Decanul FJSC, profesorul universitar Antonio Momoc, apreciază că „în contextul transformărilor și al revoluției tehnologice actuale, pentru profesiile din industriile comunicării, pentru viitorii specialiști în comunicare și pentru viitorii jurnaliști, cultura generală, gândirea critică și creativitatea sunt fundamentale; Exprimarea coerentă, o bună cunoaștere a limbii române, proprietatea termenilor folosiți, capacitatea de argumentare și de a distinge între fapte și opinii sunt esențiale. De aici și nevoia de a adapta selecția candidaților noștri la așteptările din profesie.”

„Studenții Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării împreună cu cadrele didactice se vor deplasa în câteva licee din București și din țară în cadrul Caravanei oficiale a facultății, ce va avea loc în intervalul 20 martie-20 aprilie, sub organizarea și cu participarea decanului și a mea,  pentru a prezenta oferta educațională a FJSC și noutățile examenului de admitere din acest an. Selecția candidaților este una riguroasă în instituția noastră, facultatea de jurnalism și comunicare s-a distins întotdeauna prin examenul scris de admitere”, declarat prodecanul FJSC cu problemele studențești, lector univ. dr. Dan Podaru.

Calendarul admiterii din sesiunea iulie 2023 este următorul:

03-13 iulie – înscrierea candidaților (online)

14 iulie –  verificări dosare candidați înscriși/finalizare validări candidați

15 iulie – programarea la sală pentru examene

17-19 iulie – desfășurarea examenelor, astfel: 17 iulie – CRP, 18 iulie – Publicitate, 19 iulie – Jurnalism.

19-28 iulie – corectură, afișare liste, confirmări, finalizarea procesului de admitere.

Candidații se pot înscrie la examen la mai multe specializări. Taxa de înscrierea la examenul de admitere pentru 1 specializare este 250 de lei, pentru 2 specializări – 350 de lei, iar pentru 3 specializări – 450 de lei.

Profesori și studenți, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, în fața sediului Universității București (sursă foto: arhivă personală)

Profesori și studenți, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, în fața sediului Universității București (sursă foto: arhivă personală)

Unde se formează viitorii jurnaliști

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și-a propus încă de la înființare să fie terenul de pregătire în domeniul Științe ale comunicării, menit să formeze profesioniști pentru industria marcom și conceput să conlucreze cu organizațiile media, cu agențiile de publicitate și relații publice, pentru a profesionaliza industriile creative și a licenția profesioniști în comunicare publică, în jurnalism și publicitate.

Viziunea FJSC este orientată către profesionalizarea presei, independența editorială, responsabilitatea și respectul față de interesul public. Etica profesională în comunicarea publică, în utilizarea noilor tehnologii, educația media și combaterea dezinformării reprezintă principiile academice și instrumentele formării profesionale prin care încurajăm o cultură politică a participării și implicării democratice.
Misiunea instituțională a FJSC este una strategică de formare a unor jurnaliști și comunicatori responsabili cu obiectivul major al protejării interesului public, al informării corecte a opiniei publice și al promovării valorilor democrației contemporane.