Actual

Statul dă ajutoare de 12500 de lei. Cum pot fi solicitați banii

Ajutorul pentru încălzire persoane vulnerabile indemnizațiile de handicap
Sursa foto: Arhiva companiei

Statul acordă ajutoare de 12.500 de lei românilor dispuși să muncească. Banii se acordă însă doar în anumite condiții.

Criza forței de muncă se adâncește în România. Pentru a convinge șomerii sau muncitorii plecați să lucreze afară să se întoarcă în țară, statul alocă ajutoare de 12.500 de lei.

Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, deficitul de forță de muncă a crescut semnificativ în ultimii ani. În prezent sunt disponibile peste 560.000 de locuri de muncă. Din acestea, aproximativ 330.000 sunt poziții vacante neocupate. Oferta de locuri de muncă acoperă de la munca necalificată, până la cea calificată și specializată. Există locuri de muncă în IT, asistență socială și asigurări, dar și în construcții și agricultură. Cerea de lucrători calificați este însă creștere în toate domeniile.

Prima de activare de 1.000 lei

Pentru a încuraja ocuparea locurilor disponibile, statul acordă „Prima de activare“. Aceasta este un sprijin financiar neimpozabil în valoare de 1.000 lei.

Puteţi beneficia de prima de activare dacă sunteţi şomer şi îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:

– sunteţi înregistrat de cel puţin 30 de zile la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

judeţeană în raza căreia aveţi domiciliul/reşedinţa.

– nu beneficiaţi de indemnizaţie de şomaj.

– vă angajaţi cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni ulterior datei înregistrării la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană.

– nu aţi mai avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni, cu angajatorul la care vă încadraţi în muncă.

Ce trebuie făcut pentru a beneficia de prima de activare:

Pentru acordarea primei de activare solicitanții trebui să depună la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde sunt în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente:

– cerere.

– actul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă.

– angajament.

– declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu ai mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

Prima de instalare, de 12.500 de lei

Prima de activare nu se cumulează cu prima de instalare. Aceasta este o formă de sprijin prin care statul dă ajutoare în valoare de de 12.500 de lei.

Acest ajutor este destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, pot primi acești bani și românii din diaspora care doresc să se întoarcă să muncească în țară. Banii vor ajunge la beneficiari în două tranșe. Astfel, suma de 12.500 de lei va fi oferită oamenilor care vor contribui la ocuparea forței de muncă. Prima tranșă va ajunge la cetățeni la revenirea în țară și respectiv, după găsirea unui loc de muncă.

Guvernul vrea să se asigure că oamenii care primesc această primă vor rămâne în țară. De aceea, banii din a doua tranșă vin după o perioadă de câteva luni, respectiv în urma ocupării unui loc de muncă cel puțin 12 luni în România. Pe lângă bani, ANOFM oferă și consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă. Dar și în vederea deschiderii unei afaceri dacă un cetățean român este interesat de acest lucru, conform romania.tv.