Social

Tinerii fermieri vor primi 200.000 de euro/fermă! Care sunt condițiile

datoriilor Tinerii fermieri vor primi 200.000 de euro/fermă! Care sunt condițiile
sursa foto arhiva companiei

Fermierii se bucură de un nou sprijin financiar în cadrul Planului Național Strategic pentru perioada 2023-2027.  Aceștia vor primi un sprijin substanțial de 200.000 de euro/fermă. Banii se dau prin intermediul liniei de finanțare DR-12. Inițiativa vizează consolidarea exploatațiilor pentru tinerii fermieri instalați și fermierii recent instalați

Acest sprijin, acordat cu o intensitate de 80% din costurile eligibile, se adresează în mod special tinerilor fermieri instalați.

Sprijin pentru tinerii fermieri

Conform condițiilor impuse, fermierii interesați trebuie să fi finalizat proiectul de instalare, în conformitate cu submăsura 6.1 din PNDR 2014-2020. Acest lucru presupune implementarea planului de afaceri și primirea tranșei a doua de finanțare. Lansarea acestei linii de finanțare este estimată să înceapă în primul trimestru al anului 2024.

Eligibilitatea pentru acest sprijin se extinde către tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020. Sunt incluți și cei aflați în tranziție. Sunt incluși și fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înainte de depunerea cererii de sprijin. De asemenea, aceștia trebuie să aibă o vârstă de până la 45 de ani în momentul depunerii cererii de finanțare și să fie șefi ai exploatației. Persoanele fizice nu sunt considerate eligibile pentru acest sprijin financiar.

Se va acorda sprijin pentru investițiile corporale asociate de:

-construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, cu dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole și/sau facilitățile de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole obținute la nivel de fermă a căror capacitate se va corela cu capacitatea de producție a fermei;

-investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;

-înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
-înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
-achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv cele utilizate pentru obținerea bazei furajere) și echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;

Ce proiecte vor fi finanțate?

-înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;

-înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;
echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;

-utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;

-utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;
înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;
investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;

-producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, hidrotermală, geotermală etc), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să aibă calitatea de prosumator;, potrivit DailyBusiness.