Actual Lifestyle

Totul despre cum se calculează indemnizația de șomaj și cât va fi aceasta începând din martie 2023

calcul
zf.ro

Așa cum se știe în toamna anului 2022 a fost schimbat modul de calcul al indemnizației de șomaj, iar acest lucru a adus o valoare mai mare a acesteia.

Și pentru că aceasta se calculează în funcție de indicatorul social de referință (ISR), iar acesta va crește, începând din martie 2023, cu aproape 14%, indemnizația de șomaj se va majora automat tot din luna martie a.c.

Prin Legea nr.273, în anul 2022, s-a stabilit că valoarea indemnizației de șomaj este, pentru cei care au efectuat un stagiu de cotizare de cel puțin un an, egală cu cea a ISR în vigoare la data stabilirii acestuia.

Cum se calcula înainte indemnizația de șomaj și cum se calculează acum

Până în luna octombrie 2022, indemnizația de șomaj reprezenta 75% din valoarea ISR în vigoare. În prezent, potrivit Legii nr.76/2002, indemnizația de șomaj, care depinde de stagiul de cotizare, se calculează după cum urmează:

 1. Indemnizația de șomaj este egală cu valoarea ISR în vigoare la data stabilirii valorii acesteia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 2. Indemnizația de șomaj este egală cu valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
  • 3% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
  • 5% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
  • 7% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
  • 10% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Din martie 2023, valoarea ISR se majorează cu 13,8% (rata inflației din 2022), ceea ce va însemna și majorarea automată a mai multor ajutoare sociale, dar și a indemnizației de șomaj.

Prin urmare, valoarea indemnizației de șomaj va crește în primăvară până la 598 de lei, de la 525,5 lei, cât eeste la momentul actual.

Cine poate beneficia de indemnizație de șomaj

Potrivit legislației în vigoare, de indemnizație de șomaj pot beneficia persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații:

 1. Le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor;
 2. Le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești;
 3. Le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activități nonprofit, cum ar fi: asociații, fundații, partide politice, organizații patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase;
 4. Le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 5. au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea ISR;
 6. Au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;
 7. Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora.

Perioade de acordare a indemnizației de șomaj

Șomerii pot beneficia de indemnizație pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare și anume:

 1. Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, se acordă indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni
 2. Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani, se acordă indemnizație de șomaj pentru o perioadă de nouă luni
 3. Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin zece ani, se acordă indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 12 luni

Trebuie precizat și faptul că indemnizația de șomaj se acordă și absolvenților unor școli, care, în 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă, pe o perioadă de șase luni. În acest caz, cuantumul indemnizației de șomaj  reprezintă 50% din valoarea ISR în vigoare, fiind o sumă fixă, lunară, potrivit avocatnet.ro.