Actual

Ultimele planuri ale Simonei Bucura Oprescu: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale

sursă foto: Wowbiz
sursă foto: Wowbiz

Într-o întâlnire recentă cu organizațiile non-guvernamentale din domeniul asistenței sociale, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvăluit o serie de măsuri importante pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale și pentru consolidarea controlului asupra acestui sector vital.

Unul dintre punctele principale discutate a fost crearea Registrului Electronic al Beneficiarilor și al Furnizorilor de Servicii Sociale.

Îmbunătățirea serviciilor sociale

Acest registru este conceput pentru a aduce o transparență sporită și o administrare mai eficientă a serviciilor sociale, cu posibilitatea de a impune sancțiuni aspre împotriva celor care amenință drepturile fundamentale ale beneficiarilor sistemului de asistență socială.

„Avem în vedere înfiinţarea Registrului Electronic al Beneficiarilor şi al Furnizorilor de Servicii Sociale, dezvoltarea parteneriatelor cu societatea civilă, întărirea colaborării cu alte instituţii ale statului în vederea desfăşurării actelor de control în mod uniform, dar şi introducerea unor sancţiuni exemplare pentru cei care pun în pericol demnitatea şi drepturile fundamentale ale beneficiarilor sistemului de asistenţă socială”, este explicația pe care a adus-o ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu”.

Ministrul Bucura-Oprescu a subliniat și importanța parteneriatelor cu societatea civilă și a evidențiat colaborarea intensificată cu alte instituții ale statului pentru asigurarea unui control uniform și eficace în acest domeniu.

„Am avut o nouă întâlnire cu organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) din domeniul asistenţei sociale. Lucrăm împreună la un set de propuneri pentru pachetul de modificări legislative în domeniul asistenţei sociale şi creşterea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Priorităţile noastre sunt, printre altele, revizuirea criteriilor de acreditare, revizuirea prevederilor legale existente privind licenţierea provizorie şi obligaţiile furnizorilor de a atinge cel puţin 90% din standardele de calitate, reducerea duratei de valabilitate a licenţei provizorii, introducerea de noi exigenţe cu privire la obţinerea licenţei definitive, întărirea capacităţii instituţionale a funcţiei de control, monitorizare şi îndrumare”, este mesajul pe care l-a transmis Simona Bucura-Oprescu prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

Aceste măsuri reflectă angajamentul Ministerului Muncii pentru o reformă profundă a serviciilor sociale din România, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor acestui sistem.

Cresc pensiile

În plus, ministrul a abordat și problema creșterii pensiilor pentru anul 2024, subliniind că aceasta va avea loc doar în cazul finalizării și implementării noului proiect de lege privind pensiile până la data de 1 ianuarie 2024. Aceasta măsură reflectă o abordare responsabilă pentru asigurarea sustenabilității sistemului de pensii și a beneficiilor pe termen lung pentru cetățeni.

Ministerul Muncii continuă să lucreze strâns cu organizațiile neguvernamentale în direcția unor reforme semnificative și a îmbunătățirii serviciilor sociale, cu obiectivul de a îmbunătăți viața celor mai vulnerabili membri ai societății, scrie realitatea.