Social

Unii români se pot pensiona cu 5 ani mai devreme! Care sunt condițiile

Pensionari, sursa foto: drmax.ro
, sursa foto: drmax.ro

Din ce în ce mai mulți români devin interesați de posibilitatea pensionării anticipate ca urmare a discuțiilor frecvente în spațiul public despre creșterea vârstei de pensionare, un obiectiv impus României de Comisia Europeană și acceptat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Iată cum puteți beneficia de această opțiune, în conformitate cu cerințele Legii 263/2010, care este valabilă până la 31 decembrie 2030.

Care sunt condițiile de eligibilitate

Prima necesitate pentru cei care vor să fie eligibili pentru pensionare anticipată, adică să se poată pensiona cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, este să aibă un stagiu de cotizare suplimentar de cel puțin 8 ani față de întregul stagiu de cotizare prevăzut de lege. Durata completă de cotizare este de 35 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în conformitate cu Legea 263/2010.

Cu toate acestea, perioadele cu o durată similară, cum ar fi serviciul militar, educația sau pensia de invaliditate, nu sunt luate în considerare la stabilirea timpului de contribuție necesar pentru pensionarea anticipată.

Atunci când sunt îndeplinite cerințele necesare, pensia anticipată se transformă automat într-o pensie pentru limită de vârstă. În prezent, bărbații trebuie să se pensioneze la vârsta de 65 de ani, iar femeile la 63 de ani. În acest scenariu, pensia este recalculată prin includerea tuturor perioadelor de serviciu cu drept de pensie și a tuturor perioadelor de cotizare încheiate pe toată perioada în care plata pensiei anticipate este amânată.

Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în regiuni poluate pot să se pensioneze cu doi ani mai devreme fără a fi sancționate în temeiul articolului 65 din Legea nr. 263/2010.

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în mod legal, folosind aceleași formule ca și pensia pentru limită de vârstă.

Ce acte sunt necesare

Cuantumul pensiei anticipate parțiale se calculează prin scăderea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă și împărțirea rezultatului la numărul de luni care au trecut de la reducerea vârstei normale de pensionare. Prin urmare, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de obținere a pensiei pentru limită de vârstă, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se reduce cu 0,75% pentru fiecare lună de pensionare anticipată.

Datele Casei Naționale de Pensii Publice indică faptul că sunt necesare următoarele documente pentru a solicita o pensie anticipată sau o pensie anticipată parțială:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, potrivit CNPP.