Social

Acest ajutor social ajunge la 6.700 de lei! Statul român susține persoanele aflate în dificultate

Bani prejudiciu mamele majorările Start-up Nation
Sursa foto capital

Chiar dacă este un subiect sensibil pentru toți cei care au pierdut un membru al familiei, este bine de știu că urmașii celui trecut la cele sfinte primesc o sumă substanțială de bani din partea statului.

Ajutorul de înmormântare este  acea persoană care poate demonstra prin documente că a plătit cheltuielile de înmormântare sau că este soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau tutorele defunctului.

Ce sume se oferă

Atunci când un asigurat sau un pensionar decedează, se acordă un ajutor de deces în onoarea acestuia. Acest ajutor trebuie să fie mai mare decât venitul mediu brut. Pentru pensionari și asigurați, în 2023, ajutorul de deces va fi în valoare de 6.789 de lei. Ajutorul de deces pentru un membru al familiei asiguratului sau pensionarului este în valoare de 3.395 de lei.

Casa teritorială de pensii va plăti ajutorul de deces după depunerea cererii în cazul în care pensionarul sau asiguratul decedează împreună cu un membru al familiei sale, iar organizația responsabilă cu bugetul asigurărilor de șomaj va face acest lucru în cazul în care șomerul decedează împreună cu un membru al familiei sale.

Ce documente sunt necesare pentru a obține fondurile?

Pentru a fi eligibil pentru ajutorul de înmormântare, trebuie să furnizați următoarele documente:

„- o cerere de ajutor de deces (anexa 11);

-certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

-dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

-act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

-adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

-dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz”, potrivit CNPP.

În cazul în care o persoană asigurată sau un pensionar decedează, o singură persoană – care poate fi partenerul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul, va primi ajutorul de deces. Ajutorul de deces poate fi acordat oricărei alte persoane care poate demonstra prin documente că a plătit costurile aferente, dacă membri apropiați al familiei  nu îl solicită.