Economic

Ajutoare de stat pentru IMM-urile din România

Ajutoare de stat pentru IMM-urile din România vor fi acordate în urma aprobării de către Comisia Europeană ca România să aloce aproape 3.300 de milioane de euro întreprinderilor mici și mijlocii afectate de epidemia de coronavirus printr-o schemă de ajutoare de stat.

Cu banii primiți de la Comisia Europeană, România va putea să ajute întreprinderile mici și mijlocii să își acopere nevoile imediate în materie de investiții și de capital de lucru, astfel încât să își poată continua activitatea.

Vicepreședinta executivă a comisiei, Margrethe Vestager, responsabilă cu domeniul concurenței a spus că România va putea ajuta IMM-urile prin acordarea de granturi directe și de garanții publice pentru împrumuturi.

Potrivit Comisiei în ceea ce privește granturile directe sprijinul pentru fiecare întreprindere nu va depăși 800.000 de euro, așa cum prevede cadrul temporar adoptat recent de Bruxelles. Cât privește garanțiile de stat, valoarea împrumuturilor pentru fiecare întreprindere acoperită de o garanție este limitată, așa cum se prevede în cadrul temporar. Granțiile sunt limitate la maximum șase ani și primele pentru comisionele de garantare nu depășesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.

Comisia spune că măsurile notificate de România respectă condițiile prevăzute de cadrul temporar și că ele sunt necesare, adecvate și proporționale așa cum cere Tratatul Uniunii pentru astfel de cazuri