Actual Social

Angajările la stat vor fi suspendate pe perioada 01 iulie – decembrie 2022, cu unele excepții

Angajările la stat vor fi suspendate pe perioada 01 iulie – decembrie 2022, cu unele excepții
evz.ro

Guvernul a suspendat angajările în instituțiile de stat.

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul a aprobat suspendarea ocupării, prin concurs sau examen, a angajărilor din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale. Conform OUG aprobată joi, măsurile stabilite în acest sens se vor aplica începând cu data de 1 iulie 2022.

Pe ce perioadă vor fi suspendate angajările

Joi, 16 iunie 2022, Guvernul a aprobat, prin Ordonanță de Urgență, suspendarea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu excepția posturilor unice. Potrivit OUG respectiv, suspendarea examenelor/ concursurilor se aplică pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2022 și 31 decembrie 2022, așa cum reiese dintr-un comunicat de presă al Ministerului Muncii, publicat joi, 16.06.2022, pe site-ul oficial al acestuia, respectiv pe mmuncii.ro

Dar, potrivit aceluiași comunicat de presă, se continuă ocuparea posturilor pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior datei de 1 iulie 2022.

OUG prevede și unele exceptii

“În cazuri temeinic justificate, ordonanța de urgență dă posibilitatea ca, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, să poată fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu încadrarea în cheltuielile de personal”.

În încheiere, în comunicatul de presă, se precizează că: „Măsura suspendării ocupării posturilor vacante din administrația publică a fost necesară pentru a diminua unele cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice, în vederea asigurării sursei de finanțare a pachetului de măsuri pentru menținerea nivelului de trai al categoriilor vulnerabile și continuarea activităților economice, recent adoptat de Guvern, cu respectarea angajamentelor asumate în ceea ce privește încadrarea în ținta de deficit”.

Scopul celor stabilite în OUG este acela de a „diminua unele cheltuieli de funcționare ale instituțiilor”

Pe de altă parte, Guvernul scoate la concurs 8.000 de posturi în cadrul structurilor aflate în subordinea Ministerul Afacerilor Interne.

În nota fundamentală se precizează: „În acest context, urmare a analizei efectuate și în vederea reechilibrării structurilor Ministerului Afacerilor Interne afectate de procesele de restructurare din anii precedenți, raportat la solicitările acestora de suplimentare a numărului de posturi repartizate, pentru îndeplinirea în condiţii optime a misiunilor încredinţate a rezultat necesitatea modificării Anexei nr. 3 la HG nr.416/2007, în sensul suplimentării efectivelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne pe timp de pace cu 7880 posturi.

Dintre acestea, 5.654 de poliţişti, 975 de militari (391 ofiţeri şi 584 maiştri militari și subofiţeri), 201 personal civil (funcționari publici și personal contractual) și 1.050 soldați și gradați profesioniști necesare înființării și redimensionării unor structuri din cadrul Aparatului central al M.A.I., Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale de Pașapoarte, Direcției Medicale, Academiei de Poliție „A.I. Cuza”, C.S. „Dinamo” București, Inspectoratului General de Aviație al MAI și Jandarmeriei Române”.