Economic

Apare un nou ajutor de stat! Se dau 450 de milioane de euro

datoria externă Creditul Fermierului salariul lunar BANI, euro, sursa foto pixabay 660 e milioane de euro 10.000 de euro
sursa foto arhiva companiei

Reprezentanții Ministerului Finanțelor explorează posibilitatea implementării unei noi scheme de ajutor de stat. Este vorba despre finanțări nerambursabile destinate investițiilor cu impact semnificativ asupra economiei naționale. Suma coturilor eligibile pentru aceste investiții depășește 50 de milioane de lei.

Bugetul alocat pentru această schemă de ajutor se va situa la un total de  aproape 450 de milioane de euro. Acordurile de finanțare sunt programate să fie emise până la data de 31 decembrie 2026. Ajutorul de stat urmează să fie acordat în perioada cuprinsă între 2025 și 2032.

„Venim cu această propunere pentru că vrem să atragem în România investiții de mare anvergură, pe care să le orientăm către regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, pentru un suflu nou de dezvoltare și prosperitate în aceste zone. Punem accent pe efectul multiplicator al investițiilor: nu numai că vor stimula competitivitatea unor ramuri industriale cu tradiție în România, dar vor crea și oportunități de angajare pentru mii de cetățeni din întreaga țară.

Ajutoarele de stat acordate de MF în perioada 2007–2023 s-au dovedit un instrument real de stimulare a atragerii de investiții. Acestea au creat și noi locuri de muncă. Până acum s-au emis 304 acorduri pentru finanțare în vederea susținerii de investiții în valoare de 6,7 miliarde euro. Generează peste 61.000 locuri de muncă. Valoarea contribuțiilor directe generate de proiectele de investiții este undeva la 4 miliarde euro”, este mesajul transmis de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Criteriile de eligibilitate pentru ajutorul de stat

Beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Acordarea ajutorului de stat este condiționată de respectarea în mod cumulativ a acestor criterii de eligibilitate. Mai pe larg, acestea includ:
-Să fie înregistrate potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Să realizeze o investiție inițială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
-Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
-Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
-Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
-Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială.

În plus, există și alte cerințe pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească. Mai ales în cazul întreprinderilor cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat. Este esențial ca acestea să demonstreze o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero în cel puțin unul dintre ultimele trei exerciții financiare finalizate. De asemenea, se impune ca aceste întreprinderi să înregistreze capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

În afara criteriilor generale de eligibilitate, întreprinderile recent înființate sunt supuse unor reguli specifice. Este esențial ca acestea să aibă un capital social subscris vărsat în valoare de cel puțin 100.000 de lei. De asemenea, nu trebuie să existe acționari care au deținut sau dețin, în ultimii doi ani de dinaintea depunerii cererii, o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care se solicită sprijin financiar, potrivit bursa.