Social

Burse elevi. Formulele de calcul sunt mai complicate decât s-ar fi crezut

Situația burselor școlare, sursa foto infofinanciar

Anul şcolar 2023-2024 a început, dar subiectul burse este unul încă sensibil şi neclar. Se pare că va rămâne valabil ca primii 30% dintr-o clasă să primească bursa de merit.

Această măsură controversată a fost însă îndulcită prin faptul că toţi cei cu media de peste 9.50 vor primi aceşti bani. Aşadar, celor care în anii precedenţi ar fi fost oricum bursieri li se adaugă top 30% din fiecare clasă, indiferent de medie.

Cum se calculează aceste burse

Secretarul de stat al Ministerului Educaţiei, Florian Lixandru, a venit cu o serie de explicaţii. Mai mult sau mai puţin pleonastice în exprimare, dar care clarifică aspecte esenţiale:

„Calcularea numărului de elevi corespunzător procentului de 30% (sic! pleonasm) din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar se face, în situația în care se obține un număr fracționar, prin rotunjirea la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut prin calcul, indiferent de valoarea fracției. Spre exemplu, dacă în urma calculului, numărul de elevi corespunzător procentului de 30% din numărul total de elevi dintr-o clasă este de 8,4 (elevi), acesta se rotunjește la 9 (elevi)”.

În afara dificultăţilor de acest ordin, obţinerea banilor constituie un proces lin. Este nevoie doar de o declaraţie pe proprie răspundere. Florian Lixandru asigură că nu este nevoie de acte legalizate pentru acordarea burselor:

„În cazul declarațiilor pe propria răspundere, precum şi a restului de documente doveditoare pe care elevii majori sau părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori le depun la Comisia de management al burselor, în vederea acordării diferitelor categorii de burse, acestea nu este necesar să fie certificate/autentificate notarial”.

Care e situaţia burselor sociale?

Pentru a primi bani de la Ministerul Educaţiei, elevii pot accede la burse de merit şi la cele sociale. Cele din urmă se acordă mamelor minore şi copiilor care provin din familii cu venituri sub limita de subzistenţă.

Pentru a beneficia de acest venit suplimentar, de 300 lei, trebuie dovedit venitul scăzut. Informaţiile privitoare la elevii din familii vulnerabile „se obţin prin accesarea platformei PatrimVen, în care se va înrola fiecare unitate de învăţământ preuniversitar”.

„Bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinţi decedaţi, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie. Bursele sociale se acordă elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului. ursele sociale se acordă elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie”, conform Legii învățământului preuniversitar.

Despre câți bani e vorba

Conform România TV, acestea sunt sumele pe care le pot primi elevii:

„1. Bursa de excelenta olimpica I – intre 750 si 3000 de lei
2. Bursa de excelenta olimpica II – 700 de lei
3. Bursa de merit – 450 de lei
4. Bursa sociala – 300 de lei
5. Bursa pentru mame minore – 700 de lei
6. Bursa tehnologica – 300 de lei”