Balcu Irina

Câteva cuvinte despre autor

Absolventă Litere UniBuc (LLR-LLS şi CRP; masterat de Studii Avansate în Lingvistică). Masterandă la Scriere Dramatică, UNATC I.L. Caragiale.

Materiale publicate de Balcu Irina