Actual Diverse

Care este NOUA prevedere din Legea privind malpraxisul care intră în vigoare de azi. Document FOTO

Care este NOUA prevedere din Legea privind malpraxisul care intră în vigoare de azi. Document FOTO
Bihor Just

Pentru a vorbi despre malpraxis trebuie să știm mai întâi care este definiția acestuia. Malpraxisul (termen provenit din latină: malus = „rău” și greacă: praxis = „practică”) reprezintă − în România, eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea juridică a personalului medical și , după caz, a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

Care este NOUA prevedere din Legea privind malpraxisul care intră în vigoare de azi. Document FOTO

Noua lege modificată privind malpraxisul va intra în vigoare duminică, 6 noiembrie 2022, după ce a fost anterior publicată în Monitorul Oficial al României.

În prezent, instanța competentă să soluționeze litigiile pe teme medicale privind malpraxisul este judecătoria. Prin modificarea care a fost adusă la lege, competenţa de a soluționa astfel de cazuri revine Tribunalului.

Legea care dă competenţă Tribunalului de a soluţiona cazurile de malpraxis a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

“Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este tribunalul – secţia civilă în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat”, se menționează în proiectul de lege promulgat.

Legea pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii stabilește totodată și faptul că procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie, potrivit dreptului comun.

Foto document

În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, la tribunalul-secţia civilă în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.

Potrivit inițiatoriilor noii prevederi legislative: „în mai mult de jumătate dintre hotărârile judecătorești pronunțate în cazuri de malpraxis medical s-a invocat necompetența materială a instanței sesizate prin acțiunea introductivă, fie că vorbim despre judecătorie sau tribunal.

Pentru aceste considerente și având în vedere că majoritatea litigiilor având ca obiect acte de malpraxis medical, valoarea cererii este mai mare de 200.000 lei, depășindu-se plafonul în limita căruia judecătoria este competentă, multe judecătorii constată că nu sunt competente material să judece prezenta pricină, motiv pentru care admit excepția necompetenței materiale invocate”, se arată în expunerea de motive.