Economic

Casa Națională de Pensii Publice a făcut anunțul! Din 10 aprilie o nouă categorie de salariați vor ieși mai devreme la pensie

pensie

Potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial, salariații care au lucrat în grupa I și/sau a II-a de muncă în termocentralele pe bază de cărbune vor beneficia de reducerea de vârstă aplicată grupei de muncă.

Drepturile de pensie recalculate se vor acorda începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea!

Noua lege vine în completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul recunoașterii grupelor de muncă pentru cei care au desfășurat activităţi de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui.

Legii 74/2022, ce se aplică de duminică, prevede că toţi cei care au lucrat în grupa I şi/ sau a II-a de muncă în termocentralele pe bază de cărbune, dar şi în unităţile de extracţie a cărbunelui, pot ieşi mai repede la pensie.

CNPP precizează că „adeverinţele care fac obiectul Legii nr. 74/2022 se eliberează doar în situaţia persoanelor pentru care angajatorii au întreprins toate măsurile legale în vigoare până la data de 01.04.2001, privind încadrarea în grupe superioare de muncă”.

De aceste prevederi vor beneficia, la cerere, și cei care sunt deja pensionari. Pentru aceștia, drepturile de pensie recalculate se vor acorda începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

Prevederile Legii 74/2022!

Articolul I

La articolul 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4^3) se introduce un nou alineat, alineatul (4^4), cu următorul cuprins:

  • (4^4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă.

Articolul II

(1) De prevederile art. 30 alin. (4^4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

(3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VASILE-DANIEL SUCIU, PREȘEDINTELE SENATULUI FLORIN-VASILE CÎȚU