Economic

Ce obligații au recuperatorii de creanțe? Sunt vizați toți datornicii

băncile salarii reduse, sursa foto playtech
sursa foto:arhiva companiei

Pe agenda Guvernului se găsește în prezent un proiect de act normativ destinat reglementării activității recuperatorilor de creanțe.  Ordonanța în discuție stabilește obligațiile entităților care achiziționează credite neperformante de la instituțiile financiare din Uniunea Europeană. Acestea angajându-se ferm să recupereze creanțele respective de la debitorii persoane fizice.

Conform prevederilor actului normativ, se impune că, în cazul creditelor neperformante, cumpărătorii de creanțe sunt obligați să plătească sume băncilor în cauză. Într-un mod corespunzător, administratorii de credite acționează în numele cumpărătorilor de creanțe.

Potrivit ordonanței, atât cumpărătorii de creanțe, cunoscuți sub numele de recuperatori de creanțe, cât și administratorii de credite, sunt obligați să obțină autorizație de funcționare în România. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) are atribuția de a publica o listă actualizată ce cuprinde numele acestor entități.

În ceea ce privește conținutul legislației, se stipulează că recuperatorii de creanțe și administratorii de credite sunt datori să informeze în mod scris persoanele care figurează cu credite neperformante. Astfel, debitorii trebuie să fie conștienți că creanțele lor au fost achiziționate de la instituțiile financiare. Aceasta contrastează cu practica actuală, unde debitorii sunt contactați direct de către recuperatori, fără a fi informați cu privire la vânzarea creanței de către banca inițială.

Ce obligații au recuperatorii de creanțe

Cei care achiziționează și administrează credite sunt obligați să se conformeze următoarelor reguli:

– să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu profesionalism.

– să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false.

– să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor.

– să comunice cu debitorii într-un mod care să nu constituie hărțuire, constrângere sau influență nejustificată.

Se schimbă legea

Conform legii, se impune ca recuperatorii de creanțe să notifice debitorii. Aceștia sunt obligați să ofere:

– informații privind cesiunea care a avut loc, inclusiv data cesiunii.

– identitatea și datele de contact ale cumpărătorului de credite.

– dacă se desemnează un administrator de credite, identitatea și datele de contact ale acestora.

– dacă se desemnează un administrator de credite, acte doveditoare privind autorizarea.

– dacă este cazul, identitatea și datele de contact ale furnizorului de servicii de administrare a creditelor.– un punct de contact pentru cumpărătorul de credite sau administratorul de credite, de la care să primească informații atunci când este necesar.

– informații privind sumele datorate de debitor la momentul comunicării. Trebuie rezentat detaliat sumele datorate sub formă de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri permise.

– o declarație conform căreia continuă să se aplice toate dispozițiile relevante din prevederile legale naționale și din cele aplicabile în Uniunea Europeană în domeniu.

– numele, adresa și datele de contact ale autorităților competente ale statului membru în care se află domiciliul sau sediul social al debitorului, potrivit Adevărul.