Economic

Breaking: CECCAR amendează propunerile legislative ale PNL și PSD. Acestea afectează negativ sistemului judiciar

CECCAR amendează propunerile legislative ale PNL și PSD. Acestea afectează negativ sistemului judiciar
Foto: pexels.com

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a reacționat ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public că ar fi fi devenit ținta actuală de interes a „băieților destepți”. CECCAR este singurul organism profesional din sud-estul Europei membru în grupul de experți pe TVA – structura consultativă a Comisiei Europene pentru legislația în domeniu TVA.

O propunere legislativă, aflată de ceva timp în Parlament, care viza niște notificări necesare funcționării corpului de experți contabil a fost repusă în dezbatere. Se pare că  modificările aduse de parlamentari riscă să producă grave prejudicii.

Noile amendamentele depuse sub protecția anonimatului de către parlamentari PSD și parlamentari PNL – propun modificări, ce pot avea un caracter abuziv și neconstituțional, consideră reprezentanții organizației. Potrivit CECAR, fără o consultare reală cu cei care practică această profesie, cu o rapiditate greu de neînțeles, este reactivată și deturnată de la scopul inițial, o inițiativă înregistrată la Camera Deputaților.

„Un proiect care a zăcut în adormire aproape 4 ani de zile la Comisia pentru buget, finanțe. Precizăm că forma inițială a proiectului de lege conținea strict articole în concordanță cu necesitățile profesiei, pentru a servi mai bine interesul public”, se arată în documentul citat transmis de CECCAR.

 

Pierderea independenței expertului contabil judiciar

Restrângerea nejustificată, printr-o măsură pur administrativă, a activităților pe care experții contabili le pot desfășura din anul 1994 (anul reînființării corpului profesional) în materie de expertiză contabilă judiciară fără a exista o modificare la nivelul competențelor necesare.

Are loc introducerea în lege a unei modificări care afectează competența expertului contabil de a face expertize privind latura fiscală. Instanțele au clarificat acest aspect, în 2019 fiind dată hotărârea 6457 a ICCJ prin care se atestă capacitatea expertului contabil judiciar de a efectua expertize contabile inclusiv cu componentă fiscală.

„Efectul propunerii legislative ar avea un impact major asupra sistemului judiciar, prin pierderea independenței expertului contabil judiciar, mai ales în cazul dosarelor in care sunt parte Ministerul de Finanțe si structurile din subordine.

Dacă mâine ar intra în vigoare acest proiect de lege, multe dintre expertizele aflate pe rol decad ca probe. Acest lucru poate avantaja pe unii. Poate conduce la situaţii în care căderea probei în anumite dosare să rezolve în anumit fel cauza respectivă. Sunt expertize în dosare aflate la poliţie, DIICOT, parchete iar reluarea expertizei poate conduce la prescrierea faptelor”, se arată în documentul transmis de CECCAR.

Sistem de supraveghere publică disproporționat și încălcarea principiului constituțional al neretroactivității legii

În fapt este un sistem de control etatist asupra activităților desfășurate de către experții contabili, inclusiv în domeniul expertizelor contabile judiciare, asupra patrimoniului actual și asupra gestiunii fluxurilor financiare semnificative ale organismului profesional, spun experții contabili.

Profesia contabilă trebuie să își păstreze statutul de profesie independentă, ca toate celelalte profesii liberale, se mai arată în document.

„Încercarea de a institui prin lege un mecanism de intervenție a statului, chiar și pe o perioadă limitată, în gestiunea unui patrimoniu PRIVAT și activitatea profesională a unei profesii liberale, care ar trebui teoretic să fie exercitată în mod independent, va avea implicații majore asupra statutului real de profesie liberală.

Vor fi implicații majore asupra sistemului judiciar, unde reprezentanți ai diferitelor profesii liberale sunt implicați ca experți judiciari. Practic, acest mecanism, dacă ar fi promovat la rang de reglementare, va ANULA definitiv statutul de profesie liberală în România, permițând puterii executive a statului să intervină în preluarea abuzivă a guvernanței organismelor profesionale și a gestionării patrimoniilor PRIVATE ale acestora”, explică CECCAR.

De asemenea, acest mecanism plasează activitatea profesională într-o relație de subordonare etatizată, de plano incompatibilă inter alia cu exigența imparțialității cerută liber-profesioniștilor, mai ales dacă aceștia sunt implicați în expertize judiciare.

„Practic, se preia controlul direct prin numirea unui administrator din partea unei autorități publice, concomitent cu anularea a peste 200 de mandate pentru structurile de conducere locala si central, democratic alese prin votul membrilor CECCAR.

Acesta induce un abuz de putere din partea autorității statului, prin aplicarea unui mecanism neconstituțional prin care pot înceta abuziv raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare. Mai ales daca nu și-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări, încălcând prevederile art. 15 alin. (2) din legea fundamentală privind principiul constituțional al neretroactivității legii”, mai spun experții.

Divizarea patrimoniului CECCAR și pierderea dreptului la proprietate privată

Reorganizarea teritorială prin filiale cu personalitate juridică, concomitent cu impunerea abuzivă de către stat a divizării patrimoniului PRIVAT deținut de CECCAR, contrar voinței proprietarilor patrimoniului – membrii CECCAR; totodată se impune și regula după care se divizează patrimoniul, regulă care nu are nicio legătură cu modul în care acesta a fost acumulat.

Această modificare afectează un drept constituțional al membrilor CECCAR – dreptul la proprietate privată.

Prin preluarea abuzivă a administrării acestuia, se dorește anularea mandatelor în curs deținute de membrii forurilor de conducere, aleși în mod democratic de către membrii CECCAR, și numirea unui administrator de către stat.

„Astfel proprietarii de drept sunt lipsiți de libertatea de a dispune de propriul patrimoniu după regulile stabilite de către aceștia puse in practică de reprezentanții legal desemnați de aceștia. Considerăm că aceasta este practic o naționalizare disimulată și această modificare afectează un drept constituțional al membrilor CECCAR – dreptul la proprietate privată.

Prevederile amendamentelor propuse aduc grave prejudicii materiale și morale membrilor CECCAR – proprietarii de drept ai patrimoniului, implicit organismului profesional.”

Patrimoniul CECCAR a fost constituit exclusiv din contribuțiile membrilor și exclusiv în scopul desfășurării activității pentru buna gestionare a profesiei contabile. În consecință administrarea acestuia este atributul exclusiv al membrilor, prin structurile de conducere pe care aceștia le desemnează în mod democratic, prin vot. De altfel, dreptul la proprietate privată este un drept garantat de Constituția României.

Aceste demers de a prezenta public poziția oficială a CECCAR față de modul în care se realizează modificări ale legii care vizează organizarea și funcționarea profesiilor de expert contabil și contabil autorizat este unul APOLITIC.